Participant Recruitment Challenges in Researching Peer Groups and Migration Retrospectively

Paulina Pustułka , Natalia Juchniewicz , Izabela Grabowska

Abstract

This paper discusses the challenges of researching peer groups through a multi-focal, temporal lens in a retrospective manner. Embedded in a broader “Peer Groups Migration” Qualitative Longitudinal Study (QLS), the article focuses on recruiting young respondents (aged 19-34 at present) who originally come from one of the three medium-sized towns in Polish localities and are either migrants or stayers connected to mobile individuals. The respondents are tracked retrospectively and asked to discuss their adolescence, as well encouraged to provide contacts to their youth Peer Group members. Based on fieldwork experiences and field access challenges, four models of recruiting migrants’ high school peer groups are presented. Furthermore, variants and rationales of non-recruitment are also provided. Focusing on the process of establishing a long-term and large-scale peer panel in the QLS, the paper contributes detailed know-how and strategies around participant recruitment.
Author Paulina Pustułka (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Paulina Pustułka,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
, Natalia Juchniewicz (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Natalia Juchniewicz,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
, Izabela Grabowska (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Izabela Grabowska,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Journal seriesPrzegląd Socjologii Jakościowej, ISSN 1733-8069, (B 13 pkt)
Issue year2017
Vol13
No4
Pages48-69
Publication size in sheets1.0
Keywords in Polishrekrutacja respondentów, migracja, grupa rówieśnicza, jakościowe badanie podłużne, badania longitudinalne
Keywords in Englishparticipant recruitment, migration, peer group, Qualitative Longitudinal Research (QLR), longitudinal study
Abstract in PolishArtykuł omawia wyzwania rekrutacji respondentów do retrospektywnego badania podłużnego grup rówieśniczych w kontekście upływającego czasu i mobilności przestrzennej. Opierając się na szerszym jakościowym badaniu w projekcie „Paczki przyjaciół i migracje” w artykule szczegółowo omówiony zostaje proces rekrutacji młodych respondentów w wieku 19–34 lata. Uczestnicy badania pochodzą z trzech miast powiatowych w Polsce i doświadczali migracji tak międzynarodowych, jak i wewnętrznych lub też byli powiązani z rówieśnikami, którzy wyjechali z ich lokalizacji pochodzenia. Respondenci proszeni byli o retrospektywne omówienie czasów swojej młodości/adolescencji, a także o przekazanie kontaktów do członków ich grupy rówieśniczej z okresu gdy mieli 15–19 lat. Na podstawie doświadczeń terenowych w artykule wyróżniono cztery modele rekrutacji grup rówieśniczych. Obok tych modeli wskazano także warianty oraz powody porażek rekrutacyjnych. Artykuł dostarcza praktycznej wiedzy o strategiach rekrutacji uczestników, szczególnie w kontekście budowania szeroko zakrojonego panelu rówieśniczego w ramach jakościowego badania podłużnego.
DOIDOI:10.18778/1733-8069.13.4.04
URL http://hdl.handle.net/11089/23804
Languageen angielski
File
I. Grabowska, P. Pustułka Participant recruitment challenges - ART.pdf 318.98 KB
I. Grabowska, P. Pustułka Participant recruitment challenges - oswiadczenie.pdf 419.86 KB
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
Citation count*6 (2021-02-25)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?