Polska adaptacja kwestionariusza Identity Stage Resolution Index (ISRI) Jamesa Côté

Konrad Piotrowski , Anna Brzezińska

Abstract

Artykuł przedstawia efekt prac nad polską adaptacją kwestionariusza Identity Stage Resolution Index (ISRI; Indeks Rozwiązania Kryzysu Tożsamości) Jamesa Côté (1997). W badaniu wzięło udział 2381 uczniów szkół ponadgimnazjal- nych (zasadnicza szkoła zawodowa: n=272, 84% kobiet; technikum: n=1062, 35% kobiet; liceum ogólnokształcące: n=1047, 58% kobiet) w wieku 16–19 lat. Zarówno wśród kobiet i mężczyzn, jak i wśród uczniów trzech typów szkół, kwestionariusz odznaczał się dobrą strukturą czynnikową oraz wysoką rzetelnością. Stwierdzono też że, zgodnie z modelem kapitału tożsamości Côté’ego, położenie na obu badanych wymiarach – tożsamości osoby dorosłej i integracji ze społecznością – było związane tak z zasobami namacalnymi, jak i nienamacalnymi. Uzyskane dane na temat trafności i rzetelności narzędzia okazały się być zadowalające.
Author Konrad Piotrowski (Wydział Zamiejscowy w Poznaniu)
Konrad Piotrowski,,
- Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
, Anna Brzezińska
Anna Brzezińska,,
-
Other language title versionsA Polish Adaptation of James Côté's Identity Stage Resolution Index
Journal seriesStudia Psychologiczne, [Psychological Studies], ISSN 0081-685X, [2300-8520], (B 10 pkt)
Issue year2015
Vol53
No3
Pages33-45
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishkapitał tożsamości, poczucie dorosłości, poczucie integracji ze społecznością, tożsamość osoby dorosłej, zasoby namacalne, zasoby nienamacalne
DOIDOI:10.2478/V1067-010-0123-2
URL http://www.studiapsychologiczne.pl/A-polish-adaptation-of-James-Cote-s-Identity-Stage-Resolution-Index,61094,0,1.html
Languagepl polski , en angielski
File
Piotrowski_ Adaptacja ISRI_2015.pdf 65.72 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?