From enjoyment to physical activity or from physical activity to enjoyment? Longitudinal associations in parent–child dyads

Magdalena Kruk , Karolina Zarychta-Zajączkowska , Karolina Horodyska , Monika Boberska , Urte Scholz , Theda Radtke , Aleksandra Łuszczyńska

Abstract

Background: This longitudinal dyadic study used cross-lagged analyses to examine reciprocal patterns of associations between physical activity (PA) enjoyment and moderate-to-vigorous PA (MVPA) among children and their parents. Methods: At Time 1 (T1) 879 parent–child dyads provided their data. The follow-up (Time 2, T2) took place 7–8-months later. MVPA and PA enjoyment scales were filled out separately by parents and children at T1 and T2. Findings: Child PA enjoyment (T1) predicted a higher level of child MVPA (T2), parental PA enjoyment (T1) explained a higher level of parental MVPA (T2), and parental MVPA (T1) predicted a higher level of parental PA enjoyment (T2). Furthermore, child PA enjoyment (T1) predicted a higher level of parental PA enjoyment (T2). Conclusions: Child PA enjoyment was the key variable predicting child and parental outcomes. In particular, it explained child MVPA, but also PA enjoyment among parents.
Autor Magdalena Kruk (Filia we Wrocławiu / II Wydział Psychologii we Wrocławiu)
Magdalena Kruk
- II Wydział Psychologii we Wrocławiu
, Karolina Zarychta-Zajączkowska (Filia we Wrocławiu / II Wydział Psychologii we Wrocławiu)
Karolina Zarychta-Zajączkowska
- II Wydział Psychologii we Wrocławiu
, Karolina Horodyska (Filia we Wrocławiu / II Wydział Psychologii we Wrocławiu)
Karolina Horodyska
- II Wydział Psychologii we Wrocławiu
, Monika Boberska ()
Monika Boberska
- SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
, Urte Scholz
Urte Scholz
-
, Theda Radtke
Theda Radtke
-
, Aleksandra Łuszczyńska (Filia we Wrocławiu / II Wydział Psychologii we Wrocławiu)
Aleksandra Łuszczyńska
- II Wydział Psychologii we Wrocławiu
Tytuł czasopisma/seriiPsychology & Health, ISSN 0887-0446, (A 35 pkt)
Rok wydania2018
Tom33
Nr10
Paginacja1269-1283
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.7
Słowa kluczowe w języku angielskimChildren; cross-lagged analysis; dyads; enjoyment; moderate-to-vigorous physical activity; parents
Klasyfikacja ASJC2739 Public Health, Environmental and Occupational Health; 3202 Applied Psychology
DOIDOI:10.1080/08870446.2018.1489049
URL https://doi.org/10.1080/08870446.2018.1489049
Języken angielski
Plik
From enjoyment_tekst.pdf 1.29 MB
Pliki dodatkowe
from enjoyment_luszczynska_oswiadczenie.pdf 740.11 KB
from enjoyment_zarychta_oswiadczenie.pdf 652.91 KB
From enjoyment_oswaidczenie_Boberska.pdf 25.36 KB
from enjoyment_oswiadczenie_kruk.pdf 20.68 KB
oswiadczenie_horodyska.pdf 20.19 KB
Punktacja (całkowita)35
Żródło punktacjijournalList
Wskaźniki publikacji Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 1.19; Impact Factor WoS: 2017 = 2.459 (2) - 2017=2.741 (5)
Liczba cytowań*5 (2021-03-05)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?