Body image assessment and quality of life in patients with atopic dermatitis

Joanna Mikołajczyk , Teresa Rzepa , Teresa Rzepa , Ryszard Żaba

Abstract

Introduction. Atopic dermatitis is a chronic and recurrent inflammatory skin condition. Significant skin lesions caused by the condition contribute to a negative perception of one’s body. A negative body image may cause or enhance negative mental state, which, in a vicious circle, contributes to aggravation of the disease symptoms and deterioration of life quality. Especially skin lesions occurring on visible parts of the body may lead to a lack of acceptance by other people. Objective. To determine the impact of body image on the life quality evaluation of patients with atopic dermatitis. Material and methods. The study included 59 patients (36 women and 23 men) with atopic dermatitis. The patients completed the Multidimensional Body-Self Relations Questionnaire, which measures the general body image perception, the Dermatology Quality of Life Index and a personal survey. Results and conclusions. Among the patients with atopic dermatitis, the general body image evaluation was not correlated with the perceived life quality, though some statistically significant correlations were found between this variable and four body image dimensions. No statistically significant differences were found between men and women with regard to life quality assessment, but it was found that the women differed from the men statistically significantly with regard to the following dimensions of body image: Health Orientation (p = 0.0344) and Overweight Preoccupation (p = 0.0155). Moreover, illness duration was shown to have an impact on life quality assessment as well as on the two following dimensions of body image: Appearance Orientation and Health Evaluation
Author Joanna Mikołajczyk
Joanna Mikołajczyk,,
-
, Teresa Rzepa (Wydział Zamiejscowy w Poznaniu)
Teresa Rzepa,,
- Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
, Teresa Rzepa (Wydział Zamiejscowy w Poznaniu)
Teresa Rzepa,,
- Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
, Ryszard Żaba
Ryszard Żaba,,
-
Journal seriesPrzegląd Dermatologiczny, ISSN 0033-2526, e-ISSN 2084-9893, (B 12 pkt)
Issue year2017
Vol104
Pages92-102
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishatopowe zapalenie skóry, obraz ciała, jakość życia
Keywords in Englishatopic dermatitis, body image, quality of life
ASJC Classification2708 Dermatology
Abstract in PolishWPROWADZENIE Kondycja skóry, włosów i paznokci nie tylko informuje o stanie zdrowia, lecz także wpływa na kształtowanie obrazu własnego ciała, samoocenę i poczucie własnej wartości, przez co odgrywa istotną rolę w procesie socjalizacji i zapewnia efektywne funkcjonowanie w otoczeniu społecznym. Zdrowa skóra może wzbudzać wrażenie piękna, a skóra chora – niechęć i odrazę. Jedną z przewlekłych i trudnych do wyleczenia chorób skóry jest atopowe zapalenie (AZS), które objawia się występowaniem słabo odgraniczonych, rumieniowych zmian z towarzyszącą lichenifikacją, obecnością grudek, a wtórnie przeczosów oraz nadżerek [1]. Do objawów somatycznych należą: pieczenie i bolesność skóry oraz świąd, który dramatycznie obniża jakość życia. Świąd upośledza sen, wpływa na uczucie chronicznego zmęczenia, obniża nastrój i zaburza ogólne funkcjonowanie. Zaostrzenie choroby mogą powodować czynniki środowiskowe (zanieczyszczenia powietrza, zakażenia itp.) oraz obciążenia psychiczne, zwłaszcza powiązane ze stresem [2]. Utrzymanie skóry w stanie bezobjawowym wymaga ścisłej współpracy z lekarzem i zaangażowania w kosztowny proces leczenia, który obejmuje: zakup specjalnych ubrań, bielizny pościelowej, leków, wywołać i potęgować negatywne stany emocjonalne, co powoduje zaostrzenie objawów choroby i pogorszenie jakości życia. Zwłaszcza obecność zmian zlokalizowanych na skórze odsłoniętej sprawia, że chory może się spotkać z brakiem akceptacji ze strony otoczenia. Cel pracy. Określenie wpływu obrazu własnego ciała na ocenę jakości życia u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry. Materiał i metodyka. W badaniu wzięło udział 59 pacjentów (36 kobiet i 23 mężczyzn) z atopowym zapaleniem skóry. Zastosowano Wielowymiarowy Kwestionariusz do Badania Obrazu Ciała, Wskaźnik Wpływu Dolegliwości Skórnych na Jakość Życia oraz ankietę osobową. Wyniki i wnioski. U pacjentów z atopowym zapaleniem skóry ogólna ocena obrazu własnego ciała nie ma związku z poczuciem jakości życia. Wykazano statystycznie istotną korelację między poczuciem jakości życia i czterema wymiarami obrazu własnego ciała. Nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic pomiędzy kobietami i mężczyznami w zakresie oceny jakości życia oraz stwierdzono, że kobiety różnią się statystycznie istotnie od mężczyzn w zakresie takich wymiarów obrazu swego ciała, jak Zorientowanie na Zdrowie (p = 0,0344) i Zaabsorbowanie Nadwagą (p = 0,0155). Wykazano ponadto wpływ czasu trwania choroby na ocenę jakości własnego życia oraz na dwa wymiary obrazu własnego ciała: Zorientowanie na Wygląd i Ocenę Zdrowia.
DOIDOI:10.5114/dr.2017.67383
URL www.termedia.pl/Body-image-assessment-and-quality-of-life-in-patients-with-atopic-dermatitis,56,29860,1,1.html
Languagepl polski , en angielski
File
Rzepa T. Body image_all_2017.pdf 199.35 KB
Additional file
Rzepa T. Oświadczenie zbiorowe.docx 21.41 KB
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.146
Citation count*2 (2019-11-17)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?