Dekonstrukcja paradygmatu newsa we współczesnym dziennikarstwie

Marek Palczewski

Abstract

The aim of this article is mainly to analyse the reasons for the disintegration of the news paradigm formed in the 19th and 20th centuries. I called this process deconstruction, regarding this concept as the antonym of the concept of construction. For I make an assumption that constructing the paradigm of news, whose precise definition was made by Svennik Hoyer at the beginning of the 21st century and which referred to the final effect of this process, lasted from the birth of the first newspapers (actually pre-newspapers), already known in ancient Rome ("Acta Diurna"), until the end of the 20th century, when the processes leading up to its slow disintegration began
Author Marek Palczewski (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Marek Palczewski,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Pages101-110
Publication size in sheets0.5
Book Wszołek Mariusz (eds.): Teorie komunikacji i mediów 10. Konstruowanie komunikacji i mediów 2, Projektowanie komunikacji, 2017, Wydawnictwo Libron, ISBN 978-83-65705-43-3, 354 p.
Keywords in Polish news, dziennikarstwo, dekonstrukcja newsa, dekonstrukcja paradygmatu newsa
Keywords in Englishnews, journalism, deconstruction of news, deconstruction of the news paradigm
Abstract in PolishCelem niniejszego artykułu jest przede wszystkim analiza przyczyn rozkładu paradygmatu newsa ukształtowanego w XIX i XX wieku. Proces ten nazwałem dekonstrukcją, uznając to pojęcie za antonim pojęcia konstrukcja. Przyjmuję bowiem założenie, że konstruowanie paradygmatu newsa, którego ścisłą definicję podał na początku XXI wieku Svennik Hoyer, a która odnosiła się do efektu finalnego tego procesu, trwało od narodzin pierwszych gazet (a właściwie pra-gazet) znanych już w starożytnym Rzymie („Acta Diurna”) po koniec XX wieku, kiedy rozpoczęły się procesy prowadzące do jego powolnego rozpadu.
Languagepl polski
File
M. Palczewski Dekonstrukcja paradygmatu - R.pdf 3.47 MB
M. Palczewski Dekonstrukcja paradygmatu - oswiadczenie.pdf 373.22 KB
Score (nominal)5
Score sourcepublisherList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?