Kwalifi kacje pracownika socjalnego w świetle dostępu do zawodu i możliwości jego wykonywania

Iwona Sierpowska

Abstract

The profession of a social worker is regulated. University graduates in social work and the council of social service employees have the right to practice it. Furthermore, the lawmakers also admitted other groups, making the recognition of their qualifi cations contingent on criteria related to qualifi cations, such as the name of the degree course, the level, the specialization undertaken and the start and end dates of the education. These regulations restricted access to the profession and complicated the system of assessing the qualifi cations required for practicing it and for being promoted. Their justifi cation gives rise to doubts and creates problems related to the employment of personnel in the social welfare system.
Author Iwona Sierpowska (Filia we Wrocławiu / Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej)
Iwona Sierpowska,,
- Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej
Journal seriesSamorząd Terytorialny, ISSN 0867-4973, (20 pkt)
Issue year2019
No5
Pages49-59
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpracownik socjalny, kwalifi kacje zawodowe, pomoc społeczna
Keywords in Englishsocial worker, professional qualifi cations, social welfare
Abstract in PolishZawód pracownika socjalnego jest zawodem regulowanym. Uprawnienia do jego wykonywania przysługują absolwentom kierunku studiów praca socjalna oraz kolegium pracowników służb społecznych. Ponadto ustawodawca dopuścił do zawodu inne grupy, uzależniając uznanie ich kwalifi kacji od kryteriów związanych zwykształceniem, takich jak: nazwa kierunku studiów, ich poziom, odbyta specjalność, data rozpoczęcia iukończenia nauki. Regulacje te ograniczyły dostęp do zawodu oraz skomplikowały system oceny kwalifi kacji wymaganych do jego wykonywania iawansu. Ich zasadność wzbudza wątpliwości irodzi problemy związane zzatrudnianiem kadr wsystemie pomocy społecznej.
URL https://sip.lex.pl/#/publication/151350528/sierpowska-iwona-kwalifikacje-pracownika-socjalnego-w-swietle-dostepu-do-zawodu-i-mozliwosci-jego...?keyword=kwalifikacje%20pracownika%20socjalnego&cm=STOP
Languagepl polski
File
oswiadczenie_kwalifikacje.pdf 352.22 KB
kwalifikacje_sierpowska.pdf 9.69 MB
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?