Interpersonal and group communication in prevention of potentially hazardous accidents– the behavioral approach

Joanna Sadłowska-Wrzesińska , Agnieszka Mościcka-Teske , Agnieszka Stankowiak

Abstract

Development and implementation of occupational safety principles requires perceiving complexity of human behavior in organizational system. Hence the need for comprehensive approach to occupational safety, one taking into account the technical, systemic and behavioral aspects at the same time. The hereby publication introduces an analysis of concepts related to accidents at work. MISHA, the tool for auditing companies is described, followed by presentation of its application in an industrial company and the resulting diagnosis of the most important deficiencies within work organization and safety culture, with special emphasis on the problems of communication within the organization. In the text, impact of interpersonal and group communication on organizational behavior and the effects of this impact in the form of reduced staff activity in the area of preventive measures for safety and health at work is shown. Legitimacy of the search for more complex methods of shaping the desired level of communication, with particular emphasis on the concept of behavioral safety, is stressed.
Autor Joanna Sadłowska-Wrzesińska
Joanna Sadłowska-Wrzesińska
-
, Agnieszka Mościcka-Teske (Wydział Zamiejscowy w Poznaniu)
Agnieszka Mościcka-Teske
- Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
, Agnieszka Stankowiak
Agnieszka Stankowiak
-
Paginacja71-84
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.65
Książka Kiertyka Leszek, Jędrzejczyk Waldemar, Kobis Paweł (red.): Wyzwania współczesnego zarządzania. Kreowanie kapitału intelektualnego organizacji, 2016, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, ISBN 9788372858153, 256 s.
Wyzwania współczesnego_2016.pdf / Brak informacji o licencji (plik zarchiwizowany - zaloguj się albo sprawdź dostępność na wydziale)
Słowa kluczowe w języku polskimkomunikacja interpersonalna, bezpieczeństwo behawioralne, wypadki przy pracy
Słowa kluczowe w języku angielskiminterpersonal communication, behavioral safety, accidents at work
Streszczenie w języku polskimOpracowywanie i wdrażanie zasad bezpiecznej pracy wymaga dostrzegania złożoności ludzkiego zachowania w układzie organizacyjnym. Stąd też potrzeba kompleksowego podejścia do bezpieczeństwa pracy, uwzględniającego aspekt techniczny, systemowy oraz behawioralny. W publikacji przeprowadzono Wyzwania współczesnego zarządzania… analizę pojęć związanych z wypadkami przy pracy. Opisano wykorzystane w przedsiębiorstwie przemysłowym narzędzie audytorskie MISHA, które umożliwiło diagnozę najbardziej palących deficytów w organizacji pracy i kulturze bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem problemów komunikacji wewnątrz organizacji. W tekście ukazano wpływ komunikacji interpersonalnej i grupowej na zachowania organizacyjne oraz skutki tego wpływu w postaci zaniżonej aktywności pracowników w obszarze działań prewencyjnych na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia w pracy. Podkreślono zasadność poszukiwania bardziej złożonych metod kształtowania pożądanego poziomu komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji bezpieczeństwa behawioralnego.
Języken angielski
Plik
Wyzwania współczesnego_2016.pdf 26.11 MB
Punktacja (całkowita)5
Liczba cytowań*4 (2021-04-12)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?