Wykorzystywanie domniemanej zgody w procesie podejmowania decyzji o oszczędzaniu na wypadek starości

Monika Lewandowicz-Machnikowska

Abstract

Poniższy tekst przedstawia na przykładzie regulacji prawnych dotyczących otwartych funduszy emerytalnych (OFE), w jaki sposób w ubezpieczeniu społecznym został wykorzystany mechanizm tak zwanej „domniemanej zgody” oraz to , jak jest planowane wykorzystanie go w projektowanych obecnie regulacjach dotyczących pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Dzięki zastosowaniu mechanizmu domniemanej zgody ogólny wynik decyzji podejmowanych przez osoby, którym przysługuje prawo wyboru, jest z góry możliwy do przewidzenia. Biorąc jednak pod uwagę polityczne i ekonomiczne uwarunkowania, w jakich uchwalane są przepisy dotyczące zabezpieczenia na wypadek starości, wykorzystanie w regulacji prawnej tego mechanizmu podejmowania decyzji, choć jest on efektywny, może osłabić zaufanie obywateli do państwa i tworzonego przez nie prawa. Jest to co do zasady negatywne, ale może być również niebezpieczne jako zjawisko społeczne. Jednocześnie, biorąc pod uwagę efektywność opisywanego instrumentu, warto rozważyć jego wykorzystanie w celu objęcia ubezpieczeniem społecznym osób pozbawionych tej ochrony np. zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło.
Author Monika Lewandowicz-Machnikowska (Filia we Wrocławiu / Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej)
Monika Lewandowicz-Machnikowska,,
- Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej
Journal seriesStudia Prawno-Ekonomiczne, ISSN 0081-6841, (B 12 pkt)
Issue year2018
Vol108
Pages119-134
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishzgoda domniemana, oszczędzanie, emeytura
Keywords in Englishconstructive assent, saving, retirement
DOIDOI:10.26485/SPE/2018/108/6
Languagepl polski
File
oswiadczenie_wykorzystanie.pdf 370.19 KB
wykorzystywanie_lewandowicz.pdf 10.39 MB
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?