O tym, czego oczy nie widziały – zastosowanie eye trackingu w badaniach stron internetowych

Nina Chrobot

Abstract

n/a
Author Nina Chrobot (Wydział Psychologii)
Nina Chrobot,,
- Wydział Psychologii
Pages57-65
Publication size in sheets0.5
Book Tucholska Kinga, Wysocka-Pleczyk Małgorzata (eds.): Człowiek zalogowany. 3, Różnorodność sieciowej rzeczywistości, 2014, Biblioteka Jagiellońska, ISBN 978-83-934926-7-1, 164 p.
URL http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=278212&from=publication
Languagepl polski
File
Cz-owiek zalogowany 3.Ró-norodno-- sieciowej rzeczywisto-ci.pdf 2.44 MB
Score (nominal)5
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?