O tym, czego oczy nie widziały – zastosowanie eye trackingu w badaniach stron internetowych

Nina Chrobot

Abstract

n/a
Autor Nina Chrobot (Wydział Psychologii)
Nina Chrobot
- Wydział Psychologii
Paginacja57-65
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Książka Tucholska Kinga, Wysocka-Pleczyk Małgorzata (red.): Człowiek zalogowany. 3, Różnorodność sieciowej rzeczywistości, 2014, Biblioteka Jagiellońska, ISBN 978-83-934926-7-1, 164 s.
URL http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=278212&from=publication
Językpl polski
Plik
Cz-owiek zalogowany 3.Ró-norodno-- sieciowej rzeczywisto-ci.pdf 2.44 MB
Punktacja (całkowita)5
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?