Stosunki Polski z Indiami i Pakistanem w XXI wieku. Szanse i prognozy na przyszłość

Agnieszka Kuszewska

Abstract

Celem artykułu jest omówienie stosunków Polski z dwoma największymi państwami Azji Południowej: Indiami i Pakistanem. Zaprezentowany zostanie rys historyczny przebiegu tych relacji w okresie zimnowojennym, omówione będą uwarunkowania południowoazjatyckie, które Polska powinna brać pod uwagę przy kształtowaniu bilateralnych stosunków z tymi państwami i kreowaniu swojej polityki zagranicznej. Najważniejszym elementem rozważań będzie przedstawienie szerokiego spectrum obecnych stosunków polityczno-gospodarczych i kulturalnych Polski z Indiami i Pakistanem, a także szans i perspektyw na przyszłość, związanych z długofalowym rozwojem tych relacji.
Autor Agnieszka Kuszewska (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Agnieszka Kuszewska
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Paginacja339-362
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych1.15
Książka Czornik Katarzyna, Lakomy Miron, Stolarczyk Mieczysław (red.): Stosunki Polski z mocarstwami w drugiej dekadzie XXI wieku, 2016, Wydawnictwo Fundacji na Rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży VIRIBUS UNITIS, ISBN 978-83-938760-8-2, 525 s.
Językpl polski
Plik
A. Kuszewska Stosunki Polski z mocarstwami w drugiej dekadzie XXI wieku - oświadczenie.pdf 177 KB
A. Kuszewska Stosunki Polski z mocarstwami w drugiej dekadzie XXI wieku - ART.pdf 1.93 MB
Punktacja (całkowita)5
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?