Dziecko wobec śmierci. Jak dzieci opisują doświadczanie utraty bliskiej osoby?

Elżbieta Zdankiewicz-Ścigała , Magdalena Herda , Ewa Odachowska

Abstract

Celem badania było sprawdzenie, jak dzieci opisują doświadczenie nieodwracalnej straty bliskiej osoby. Analizowano, w jaki sposób dzieci nadają sens i strukturalizują przeżycia oraz czy na podstawie analizy ich opisów można wyodrębnić czynniki zarówno utrudniające, jak i pomagające dziecku poradzić sobie z trudnym doświadczeniem zderzenia się ze śmiercią bliskiej osoby. Badanie miało charakter eksploracyjny oraz opisowy, stąd pytania badawcze przyjęły następującą postać: (1) Jak dzieci opisują swoje przeżycia dotyczące śmierci bliskiej osoby? oraz (2) Czy występują istotne jakościowe różnice w sposobie opisywania traumy związanej ze stratą bliskiej osoby? Badanie oparto na założeniach psychologicznych teorii dotyczących przeżywania straty i podziału żałoby na następujące po sobie fazy oraz na nadawaniu znaczenia i kształtowaniu samopoczucia poprzez narrację. Formułowanie własnych potrzeb może być czynnikiem leczącym, a przeżywanie emocji zarówno pozytywnych, jak i negatywnych pomaga przejść przez proces żałoby. Zgodnie z etapami przeżywania żałoby przyjęto, że możliwość pożegnania, choćby symbolicznego, z osobą zmarłą ma wpływ na proces adaptacji po stracie i tym samym na dobrostan psychiczny. Założono również, że ważnym czynnikiem pomagającym w budowaniu spójnej historii dotyczącej straty bliskich jest otrzymywane wsparcie bliskich dorosłych z otoczenia dziecka. Przeprowadzone badanie ukazało szereg związków i zależności między analizowanymi zmiennymi. Uzyskane rezultaty mogą stanowić implikację dla dalszych analiz i wskazywać kierunek kolejnych badań
Author Elżbieta Zdankiewicz-Ścigała (Wydział Psychologii)
Elżbieta Zdankiewicz-Ścigała,,
- Wydział Psychologii
, Magdalena Herda
Magdalena Herda,,
-
, Ewa Odachowska
Ewa Odachowska,,
-
Journal seriesPsychologia Wychowawcza, ISSN 0033-2860, (B 7 pkt)
Issue year2018
Vol55
No13
Pages25-38
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishtrauma, żałoba, śmierć, dziecięce narracje
DOIDOI:10.5604/01.3001.0012.4751
URL https://e-psychologiawychowawcza.pl/resources/html/article/details?id=178879
Languagepl polski
File
DZIECKO WOBEC ŚMIERCI_E.Zdankiewicz.pdf 249.25 KB
Additional file
Oświadczenie_E.Zdankiewicz_Dziecko wobec śmierci.pdf 224.96 KB
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 7.0, 15-10-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?