Wykorzystywanie dorobku judykatury w utworach naukowych. Problem labilności statusu prawnego, uzasadnień orzeczeń sądowych

Jacek Sobczak

Abstract

Uzasadnienie wyroku sądu jest niewątpliwie dokumentem urzędowym, aczkolwiek w literaturze podnoszone są co do tej kwestii pewne wątpliwości. Konieczne jest odróżnienie orzeczeń od ich uzasadnień, co ma istotne znaczenie w aspekcie prawa autorskiego. Uzasadnienie jest utworem, ale nie stanowi przedmiotu prawa autorskiego jako dokument urzędowy w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Treści uzasadnień są niewątpliwie zbyt obszerne, pisane językiem hermetycznym, przez co niezrozumiałe dla nieprawników. Zakres treści zawartych w uzasadnieniu określają przepisy procesowe. Fragmenty uzasadnień wyroków przejmowane są bez zmian do prac naukowych, często bez wskazania źródła. Niekiedy zauważalny jest proces odwrotny. Fragmenty utworu nie tracą jednak prawnoautorskiej ochrony. Uzasadnienia wyroków sądów wyższej instancji kopiowane są do uzasadnień wyroków niższych instancji. Zjawisko to dotyczy także kopiowania fragmentów aktu oskarżenia i pism procesowych stron.
Author Jacek Sobczak (Wydział Prawa)
Jacek Sobczak,,
- Wydział Prawa
Journal seriesActa Iuris Stetinensis (Roczniki Prawnicze), ISSN 2083-4373, [0867-5805], (B 7 pkt)
Issue year2017
No2 (18)
Pages287-303
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishkopiowanie orzeczeń, prawo autorskie, cytat, utwór, przedmiot prawa autorskiego, uzasadnienie orzeczenia sądowego
Languagepl polski
File
WYKORZYSTYWANIE DOROBKU JUDYKATURY W UTWORACH.pdf 313.57 KB
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?