Właściwości psychometryczne polskiej wersji Inwentarza Pewności Siebie w sporcie (TSCI-PL) – badanie pilotażowe”. Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku

Zuzanna Gazdowska , Dariusz Parzelski

Abstract

Celem pracy jest przedstawienie właściwości psychometrycznych polskiej wersji Inwentarza Pewności Siebie w Sporcie (TSCI-PL), mierzącego poziom sportowej pewności siebie, jako cechy. Autorką kwestionariusza jest Robin Vealey (1986). Badanie pilotażowe polskiej adaptacji TSCI-PL przeprowadzono na 100 osobach będących czynnymi sportowcami, zarówno zawodowcami, jak i amatorami. Osoby badane wypełniały Inwentarz Pewności Siebie w Sporcie oraz kwestionariusz samooceny MSEI. Przeprowadzone analizy potwierdziły wysoką rzetelność oraz trafność teoretyczną TSCI-PL. Korelacje ze skalami MSEI potwierdziły także trafność kryterialną narzędzia. Kwestionariusz wymaga dalszych prac adaptacyjnych, jak również przebadania większej grupy osób, zarówno przez Internet, jak i osobiście. W wyniku badań, ma szanse powstać użyteczne na polskim rynku narzędzie, cechujące się satysfakcjonującymi właściwościami psychometrycznymi.
Author Zuzanna Gazdowska (Wydział Psychologii)
Zuzanna Gazdowska,,
- Wydział Psychologii
, Dariusz Parzelski (Wydział Psychologii)
Dariusz Parzelski,,
- Wydział Psychologii
Journal seriesAktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, ISSN 2299-744X, (B 4 pkt)
Issue year2016
No31
Pages5-16
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishpewność siebie, sport, samoocena
URL http://www.arlrw.usz.edu.pl/biezacy-numer/185-artykuly/artykuly-nr-3-31-2016/327-gazdowska-z-parzelski-d-wlasciwosci-psychometryczne-polskiej-wersji-inwentarza-pewnosci-siebie-w-sporcie-tsci-pl-badanie-pilotazowe
Languagepl polski
File
oświadczenie puplikacje 2017 Parzelski.pdf 442.77 KB
ARLRW_31_3_2016_art1.pdf 232.96 KB
Score (nominal)4
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?