Ocena oddziaływania stacji bazowej telefonii komórkowej na etapie postępowania w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę. Glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 20 września 2018 r. (IV SA/Po 667/18)

Paweł Daniel

Abstract

The ruling in question applies to the investor’s obligation to document the actual impact of the construction of a mobile telephony base station on the environment, taking into account the extreme values arising from the provisions of the law, at the stage of the proceedings regarding building permission. The considerations lead to the approval of the court’s position that, before building permission is granted, an assessment should be made as to whether the investment will unacceptably affect the future development of the neighbouring sites and therefore whether the planned investment will cause an undue restriction of the rights to neighbouring properties or breach the essence of the ownership right, in this case by the possibility of emitting radiation in places that are accessible by people.
Author Paweł Daniel (Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu)
Paweł Daniel,,
- Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu
Other language title versionsImpact assessment of mobile telephony base stations at the stage of proceedings on granting building permission. Approving commentary on the ruling of the Voivodship Administrative Court in Poznań of 20 September 2018. (IV SA/Po 667/18)
Journal seriesOrzecznictwo w Sprawach Samorzadowych, [Case Law in Self-Government Cases], ISSN 1232-7107, e-ISSN , (N/A 20 pkt)
Issue year2019
No2
Pages121-126
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpozwolenie na budowę, stacja bazowa telefonii komórkowej, ocena oddziaływania na środowisko
Keywords in Englishbuilding permission, mobile telephony base station, environmental impact assessment
Abstract in PolishGlosowany wyrok odnosi się do obowiązków inwestora w zakresie udokumentowania na etapie postępowania w przedmiocie pozwolenia na budowę rzeczywistego wpływu realizacji stacji bazowej telefonii komórkowej na środowisko, przy uwzględnieniu wynikających z przepisów prawa wartości granicznych. Podjęte rozważania prowadzą do zaaprobowania stanowiska sądu, że przed udzieleniem pozwolenia na budowę należy ocenić, czy realizacja inwestycji nie wpłynie w niedopuszczalny sposób na możliwość przyszłego zagospodarowania terenów sąsiednich, a więc czy planowana inwestycja nie spowoduje nadmiernego ograniczenia praw do sąsiednich nieruchomości bądź naruszenia istoty prawa własności, w tym przypadku przez możliwość promieniowania w miejscach dostępnych dla ludzi.
Languagepl polski
File
owss_2019_02_121.pdf 142.48 KB
owss_2019_02_afiliacja.pdf 519.05 KB
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?