Wpływ społeczny a jakość życia

Dariusz Doliński

Abstract

Wpływ społeczny polega na zmianie zachowań, postaw lub emocji przeżywanych przez jednostkę w wyniku działań innych osób. Zjawisko to przybiera różne formy od otwarcie jawnych do całkowicie ukrytych. Sukces w zmienianiu postawy, czy zachowania innej osoby jest zwykle wiązany z poczuciem subiektywnie wysokiej jakości życia. Bycie obiektem wpływu społecznego, z kolei, widziane jest jako czynnik sprawczy niezadowolenia. W artykule, jednakże, podważa się ten pogląd, pokazując, że w świetle istniejących koncepcji teoretycznych i badań empirycznych związek wpływu społecznego i jakości życia jest bardziej złożony i skomplikowany. Artykuł kończy uwaga o konieczności przeprowadzenia badań empirycznych podejmujących wprost problem analizowanych w nim prawidłowości.
Autor Dariusz Doliński ()
Dariusz Doliński
- SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Tytuł czasopisma/seriiPsychologia Jakości Życia, ISSN 1644-1796, (0 pkt)
Rok wydania2002
Nr1
Paginacja35-52
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.85
Językpl polski
Plik
Wpływ społeczny_tekst.pdf 822.36 KB
Pomijane przy ocenie parametrycznejtak
Punktacja (całkowita)0
Liczba cytowań*4 (2021-01-24)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?