Wywiad ustrukturyzowany w ocenie zaburzeń psychotycznych na przykładzie kwestionariusza SANS i SAPS

Tomasz Cyrkot , Łukasz Gawęda , Remigiusz Szczepanowski

Abstract

This articles presents structured interviews and their usage in the diagnosis of psychotic disorders. The authors mainly discussed popular diagnostics tools such as Scale of Assessment for Negative Symptoms (SANS) and Scale of Assessment for Positive Symptoms (SAPS) that are combinations of structured interview technique and scale-based measurements of psychotic symptoms. We briefly presented characteristics of both scales, their psychometric properties as well as distinctive questionnaire items. Difficulties of using SANS and SAPS resulting from multidimensional aspects of psychotic experience were also discussed.
Author Tomasz Cyrkot
Tomasz Cyrkot,,
-
, Łukasz Gawęda
Łukasz Gawęda,,
-
, Remigiusz Szczepanowski (Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu)
Remigiusz Szczepanowski,,
- Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Other language title versionsStructured clinical interviews for assessing psychotic disorders: diagnosis examples with SANS and SAPS questionnaires
Journal seriesPsychologiczne Zeszyty Naukowe, ISSN 2451-1420, (0 pkt)
Issue year2016
No2
Pages157-172
Publication size in sheets7.85
Keywords in Polishwywiad ustrukturyzowany, zaburzenia psychotyczne, skale diagnostyczne SANS i SAPS
Keywords in Englishstructured interview, psychotic disorders, SANS and SAPS scales
Abstract in PolishW artykule przedstawiono problematykę użycia wywiadów ustrukturyzowanych w diagnozie zaburzeń psychotycznych. W szczególności omówiono popularne wśród diagnostów narzędzia diagnostyczne w postaci Skali Oceny Objawów Negatywnych (SANS) i Skali Oceny Objawów Pozytywnych (SAPS), łączących technikę wywiadu ustrukturyzowanego oraz metody pomiaru symptomów psychozy na skali diagnostycznej. Przedstawiono krótko charakterystykę powyższych narzędzi, opisano przykładowe pozycje kwestionariuszy oraz zaprezentowano podstawowe właściwości psychometryczne. Omówiono również trudności użycia narzędzi SANS i SAPS, wynikające z wielowymiarowego aspektu doświadczenia psychotycznego.
Languagepl polski
File
5. Cyrkot_Gaweda_Szczepanowski_PZN 2.pdf 688.23 KB
Score (nominal)0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?