Robert Michels jako prekursor socjologii organizacji

Radomir Miński

Abstract

W polskim dyskursie naukowym Robert Michels dość stereotypowo uchodzi jedynie za jednego z kontynuatorów myśli Vilfreda Pareto i Gaetano Moski będąc jednoznacznie kojarzony jako „ten od żelaznego prawa oligarchii”. Mniej znany jest fakt, że w Stanach Zjednoczonych uchodzi on nie tylko za prekursora socjologii polityki, ale doceniono jego wkład w rozwój socjologii organizacji. Przez amerykańskich uczonych Michels jest uważany za odkrywcę zjawiska przemieszczenia celów organizacyjnych (goals-displacement). Jego flagowe dzieło Political Parties stało się punktem wyjścia wielu badań nad tym zjawiskiem. Badacze patologii funkcjonowania organizacji społecznych zidentyfikowali obecność zjawiska przemieszczenia celów nie tylko w partiach politycznych i związkach zawodowych, ale również w ruchach społecznych, korporacjach biznesowych, organizacjach pozarządowych i grupach wyznaniowych. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na aktualność i powszechność problematyki przemieszczenia celów organizacyjnych oraz postawienie pytania, czy zjawisko to nie dotyka również Unii Europejskiej
Author Radomir Miński (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Radomir Miński,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Journal seriesStudia Socjologiczne, ISSN 0039-3371, (A 15 pkt)
Issue year2017
No4 (227)
Pages165-187
Publication size in sheets1.1
Keywords in Polishsocjologia organizacji; zjawisko przemieszczenia celów organizacyjnych; patologie organizacji; centralizm biurokratyczny; ewolucja władzy wykonawczej
ASJC Classification3312 Sociology and Political Science
Languagepl polski
File
R. Miński Robert Michels - oswiadczenie.pdf 636.95 KB
R. Miński Robert Michels - ART.pdf 915.57 KB
Score (nominal)15
Score sourcejournalList
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2017 = 0.345; WoS Impact Factor: 2012 = 0.024 (2)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?