Między analityką kulturową a archeologią mediów. Humanistyka w świecie "po mediach"

Mirosław Filiciak

Abstract

The article is devoted to the role of studying media in the modern hu- manities – first of all in the context of manifesting problems’ trends of current media studies, with which universities are facing today. A re- flection on theoretical categories whose usage in the world ‘after co- nvergence’ is becoming more and more problematic, makes it a starting point for questions about reflexivity of research methodologies and a si- tuation of academic researchers, increasingly burdened with the expec- tations of efficiency and a narrowly understood usefulness of research, which confront the universities with neoliberal monoculture.
Author Mirosław Filiciak (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Mirosław Filiciak,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Other language title versionsBetween cultural analitics and media archeology. Humanities in the world 'after media'
Pages219-230
Publication size in sheets0.55
Book Bielak Tomasz, Ptaszek Grzegorz (eds.): MEDIA.PL badania nad mediami w Polsce, 2016, Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, ISBN 978-83-65705-03-7, 271 p.
Keywords in Polishstudia kulturowe, medioznawstwo, postmedia, analityka kulturowa, archeologia mediów, neoliberalizm, monokultura
Keywords in Englishcultural studies, media studies, post-media, cultural analytics, media archeology, neoliberalism, monoculture
Abstract in PolishArtykuł poświęcony jest roli badań mediów we współczesnej humanistyce – przede wszystkim w kontekście manifestujących się w obecnych w medioznawstwie trendach problemów, z jakimi zmagają się dziś uniwersytety. Refleksja nad kategoriami teoretycznymi, których użycie w świecie „po konwergencji” staje się coraz bardziej problematyczne, stanowi punkt wyjścia do pytań o metodologię badawczą i sytuację badaczy akademickich, coraz silniej obciążonych oczekiwaniami efektywności, i wąsko rozumianą przydatność badań, które przed uniwersytetem stawia neoliberalna monokultura
Languagepl polski
File
M. Filiciak Między analityką kulturową a archeologią mediów. Humanistyka w świecie po mediach R.pdf 1 MB
M. Filiciak Między analityką kulturową a archeologią mediów Humanistyka w świecie po mediach oświadczenie.pdf 198.16 KB
Score (nominal)5
Citation count*1 (2021-02-22)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?