Grupy rówieśnicze (Peer Groups) a decyzje migracyjne

Paulina Pustułka , Justyna Sarnowska , Izabela Grabowska

Abstract

Celem artykułu jest stworzenie typologii grup rówieśniczych (paczek przyjaciół) z wybranych społeczności lokalnych oraz ukazanie ich ewentualnego wpływu na mobilność przestrzenną (migracje wewnętrzne i zagraniczne). Respondenci w wieku 19-34 lata retrospektywnie nakreślali grupy z okresu szkoły ponadgimnazjalnej, w których znajdowali się zarówno migranci, jak i nie-migranci. Artykuł oparty jest na pierwszej fali jakościowego badania podłużnego realizowanego w wielu miejscach (Qualitative Longitudinal Study). Analiza pokazała istnienie czterech struktur rówieśniczych w odniesieniu do siły relacji i wpływu grupy na decyzje migracyjne. Wśród nich znajdują się: (1) paczki gęsto utkane, w których powiązania między członkami są bliskie, a decyzje migracyjne rówieśniczo współzależne; (2) paczki szufladkowe, które składają się z dwóch wyraźnych podgrup rówieśniczych, a decyzje mobilnościowe mogą być związane z jedną lub dwoma grupami; (3) paczki wycinkowe, w których występują relacje segmentowane, wymienne, oparte najczęściej na sytuacyjnej bliskości działań w danym czasie, poza większą paczką. To głównie w diadach/triadach podejmowane są decyzje migracyjne w przypadku tego typu relacji rówieśniczych. Wreszcie ostatni typ (4) jednostek usieciowionych, których relacje społeczne i oddziaływanie na decyzje migracyjne odnaleziono poza paczkami rówieśniczymi.
Author Paulina Pustułka (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Paulina Pustułka,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
, Justyna Sarnowska (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Justyna Sarnowska,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
, Izabela Grabowska (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Izabela Grabowska,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Journal seriesRocznik Lubuski, ISSN 0485-3083, (B 11 pkt)
Issue year2018
Vol44
Pages277-303
Publication size in sheets1.3
Keywords in Polishgrupy rówieśnicze, społeczności lokalne, migracje
Languagepl polski
File
P. Pustulka, J. Sarnowska, I. Grabowska Grupy rowiesnicze - ART.pdf 133.29 KB
Oświadczenie.pdf 152.16 KB
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
Citation count*1 (2021-01-21)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?