Procesy formowania się tożsamości osobistej a właściwości osobowości autorskiej

Elwira Brygoła

Abstract

The article presents a study concerning the relations between identity formation processes as theorized by Luyckx and colleagues (2008) and the formation of self-authoring personality according to Obuchowski (2011). The aim of the study was to establish whether and how identity formation processes are related to the overall level of self-authoring (manifesting itself in the levels of agency, intentionality, meaning in life, and creative adaptation), whether and how particular characteristics of self-authoring personality explain the intensity of identity formation processes, and whether and how the intensity of identity formation processes determines the formation of self-authoring personality. The participants were 140 people aged 30 to 39 (M = 33.15, SD = 2.48). The results indicate positive associations of the processes of commitment making and identification with commitment with the overall level of self-authoring and as well as a negative association between ruminative exploration and the overall level of self-authoring. A strong relationship was found between the configuration of variables making up a non-self-authoring personality and the configuration of variables referred to as ruminative moratorium.
Author Elwira Brygoła (Wydział Zamiejscowy w Poznaniu)
Elwira Brygoła,,
- Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
Other language title versionsPersonal identity formation processes and the characteristics of self-authoring personality
Journal seriesRoczniki Psychologiczne, ISSN 1507-7888, (B 12 pkt)
Issue year2016
Vol19
No2
Pages365-400
Publication size in sheets1.75
Keywords in Polishprocesy eksploracji; podejmowanie zobowiązań; identyfikacja z zobowiązaniem; osobowość autorska; rozwój osobisty; tożsamość osobista
Keywords in Englishexploration processes; commitment making; identification with commitment; self-authoring personality; personal development; personal identity
ASJC Classification3200 General Psychology
Abstract in PolishW artykule przedstawiono badania dotyczące związków między procesami formowania się tożsamości w ujęciu Luyckxa i współpracowników a kształtowaniem się osobowości autorskiej według koncepcji Obuchowskiego. Celem badań było określenie, czy i jak procesy formowania się tożsamości wiążą się z ogólnym stopniem autorstwa siebie (wyrażającym się w sile podmiotowości, intencjonalności, sensu życia i adaptacji twórczej), czy i jak poszczególne właściwości osobowości autorskiej wyjaśniają nasilenie procesów formowania się tożsamości oraz czy i jak nasilenie procesów formowania się tożsamości warunkuje uformowanie się osobowości autorskiej. W badaniach udział wzięło 140 osób w wieku od 30 do 39 lat (M = 33,15; SD = 2,48). Wyniki wskazują na dodatnie związki między procesami podejmowania zobowiązań i identyfikacji z zobowiązaniem a ogólnym stopniem autorstwa siebie oraz na ujemny związek między eksploracją ruminacyjną a ogólnym stopniem autorstwa siebie. Wykazano silną zależność między układem zmiennych tworzących osobowość nie-autorską oraz układem zmiennych określonych jako ruminacyjne moratorium.
DOIDOI:10.18290/rpsych.2016.19.2-6pl
URL http://www.kul.pl/vol-19-issue-2,17723.html
Languageen angielski , pl polski
File
Brygoła E._Procesy formowania_all_2016.pdf 34.12 KB
Brygoła E._Procesy formowania_eng_all_2016.pdf 34.46 KB
Score (nominal)12
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.06
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?