Normatywne i ewaluatywne aspekty stosunku Polaków do demokracji w latach 2012-2015

Radosław Markowski , Michał Kotnarowski

Abstract

The main aim of this article is to consider the question of whether, in the years preceding the 2015 elections, signifi cant changes had occurred in the consciousness ofPoles in regard to democracy as a political order or in their appraisal of democracy’s functioning. The article also presents a new manner of defi ning democratic legitimation. The question of whether or not the legitimacy of democracy has been eroded in recent years is analysed in regard to the empirical data. The findings show that there has been no fundamental change in Poles’ attitudes to democracy, either as an ideal model of political system or in regards to its everyday functioning. The findings also show that, as in the majority of contemporary European democracies, it is possible to speak of a kind of ‘cascade’ structure to democracy in Poland. Its most important element is the liberal package. Somewhat fewer Poles expect democracy to have distributive-social elements, and even fewer expect to be able to influence policy directly. Nevertheless, all three elements of democracy are present in the consciousness of contemporary Poles, though in varying degrees. The analyses were based on data from the sixth edition of the European Social Survey of 2012 and the Polish General Election Study of 2015.
Author Radosław Markowski (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Radosław Markowski,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
, Michał Kotnarowski (USSH)
Michał Kotnarowski,,
- SWPS University of Social Sciences and Humanities
Journal seriesStudia Socjologiczne, ISSN 0039-3371, (B 14 pkt)
Issue year2016
Vol4 (223)
Pages131-163
Publication size in sheets1.6
Keywords in Polishdemokracja; normatywne wizje demokracji; ewaluatywne oceny demokracji; legitymizacja; wybory parlamentarne 2015
Keywords in Englishdemocracy; normative visions of democracy; evaluation of democratic performance; legitimacy; parliamentary elections of 2015
ASJC Classification3312 Sociology and Political Science
Abstract in PolishGłównym celem niniejszego artykułu jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy w latach poprzedzających wybory 2015 roku zaszły w świadomości Polaków istotne zmiany dotyczące demokracji jako formy ustrojowej, a także w ocenach jej funkcjonowania. W artykule przedstawiony jest także nowy sposób defi niowania demokratycznej legitymizacji. W toku prowadzonych analiz empirycznych sprawdzane jest także, czy i jak dalece właśnie legitymizacja demokracji uległa w Polsce w ostatnich latach erozji, bądź też nie. Wyniki przeprowadzanych analiz wskazują, że nie można mówić o fundamentalnej zmianie Polaków w stosunku do demokracji, czy to jako modelu idealnego formy ustrojowej czy też jej codziennego funkcjonowania. Wyniki analiz wskazują również, że podobnie jak w większości współczesnych europejskich demokracji, także w Polsce można mówić o swoistej „kaskadowej” strukturze demokracji. Jej najważniejszy element stanowi pakiet liberalny. Nieco mniej Polaków oczekuje elementów dystrybucyjno-socjalnych, a jeszcze mniej – bezpośredniego wpływu na politykę. Niemniej, wszystkie trzy elementy demokracji – choć w różnym stopniu – są obecne w świadomości współczesnych Polaków. Analizy empiryczne oparte są na danych pochodzących z szóstej edycji Europejskiego Sondażu Społecznego zrealizowanego w 2012 roku oraz Polskiego Generalnego Studium Wyborczego 2015.
Languagepl polski
File
R. Markowski Normatywne i ewaluatywne aspekty stosunku Polaków do demokracji w latach 2012-2015 ART.pdf 433.21 KB
R. Markowski Normatywne i ewaluatywne aspekty stosunku Polaków do demokracji w latach 2012-2015 oświadczenie.pdf 156.15 KB
Score (nominal)15
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.234; WoS Impact Factor: 2012 = 0.024 (2)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?