Zakaz konkurencji a obowiązek lojalności pracownika

Monika Lewandowicz-Machnikowska

Abstract

Tekst jest poświęcony odpowiedzi na pytanie, czy obowiązek powstrzymania się od działalności konkurencyjnej powstaje w wyniku zawarcia umowy o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy czy w pewnym zakresie również z obowiązywania w stosunku pracy szczególnego obowiązku lojalności, a także ocenie możliwości rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę z pracownikiem, który nie mając umowy o zakazie konkurencji, w trakcie trwania stosunku pracy podjął taką działalność. Obowiązek lojalności realizuje się w dwóch różnych relacjach: we wspólnocie zakładu pracy oraz indywidualnie w relacji pracownik – pracodawca. Powinność powstrzymania się od działalności konkurencyjnej przez pracownika, który nie ma zawartej umowy o zakazie konkurencji, nie może wynikać z ogólnego obowiązku lojalności wpisanego w relacje pomiędzy stronami stosunku pracy, ponieważ do jego powstania potrzebna jest umowa, która określa zakres tego obowiązku. Tylko w razie zawarcia umowy o zakazie konkurencji pracodawca może powołać się na obowiązek powstrzymania się przez pracownika od działalności konkurencyjnej i wyciągać z tego powodu wobec pracownika konsekwencje w postaci zwolnienia go w trybie art. 52 k.p. Każdy przypadek należy jednak oceniać indywidualnie, ponieważ w wyniku podjęcia działalności konkurencyjnej może jednocześnie dojść do złamania innego obowiązku pracowniczego w sposób, który można zakwalifikować jako zawinione i ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.
Author Monika Lewandowicz-Machnikowska (Filia we Wrocławiu / Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej)
Monika Lewandowicz-Machnikowska,,
- Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej
Journal seriesAnnales Universitate Mariae Curie-Skłodowska, sectio G, ISSN 0458-4317, e-ISSN 2449-8505, (B 7 pkt)
Issue year2018
Vol65
No2
Pages117-127
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzakaz konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy; obowiązek lojalności; wolność pracy
DOIDOI:10.17951/g.2018.65.2.117-127
URL https://journals.umcs.pl/g/article/view/7265
Languagepl polski
File
zakaz_lewandowicz.pdf 203.28 KB
oswiadczenie_zakaz.pdf 398.8 KB
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?