Projektowanie rozwiązań publicznych na ludzką miarę - behavioral insights

Karol Olejniczak , Paweł Śliwowski , Dominika Wojtowicz

Abstract

The article discusses behavioral insights – the new approach to designing public policies, that uses the latest scientific knowledge on human decision making. The approach takes into account an additional dimension when developing a policy solution – the level of the cognitive burden of the citizens. This perspective reorganizes the toolbox of policy instruments according to the mechanism they use for inducing behavioral compliance among policy addresses. It also extends the spectrum of policy instruments by adding two new types: boosts and nudges. The article explains how these new strategies can be applied in practice to specific challenges facing self-governments. Authors conclude that behavioral insights allow us designing more accurate, cheaper, and more effective policy solutions. By combining low cost with high efficiency, behavioral insights is a promising approach for Polish self-governments.
Author Karol Olejniczak (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie)
Karol Olejniczak,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie
, Paweł Śliwowski
Paweł Śliwowski,,
-
, Dominika Wojtowicz
Dominika Wojtowicz,,
-
Journal seriesSamorząd Terytorialny, ISSN 0867-4973, (20 pkt)
Issue year2019
No10
Pages7-19
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishnarzędzia polityk publicznych, zmiana zachowań, nauki behawioralne, behavioral insights, nudge, boost
Keywords in Englishtools of public policy, change of behavior, behavioral sciences, behavioral insights, nudge, boost
Abstract in PolishArtykuł przybliża nowe podejście do projektowania rozwiązań publicznych – behavioral insights, które polega na wykorzystaniu wiedzy naukowej o ludzkich decyzjach. To podejście pozwala uwzględniać nowy wymiar – poziom obciążenia poznawczego obywateli. Takie ujęcie porządkuje instrumenty polityk publicznych ze względu na mechanizm, jaki stosują do wywołania zachowań mieszkańców. Umożliwia też poszerzenie skrzynki narzędziowej projektantów rozwiązań publicznych o dwa nowe typy instrumentów: „wzmocnij” (boost) i „naprowadź” (nudge). W artykule pokazano, jak te nowe strategie stosowane są w praktyce, w odniesieniu do konkretnych wyzwań stających przed samorządami. W konkluzjach Autorzy stwierdzają, że podejście behawioralne pozwala tworzyć precyzyjniejsze, tańsze i skuteczniejsze rozwiązania. Łącząc niskie koszty z wysoką skutecznością, behavioral insights jest więc obiecującą perspektywą dla polskich samorządów.
URL https://sip.lex.pl/#/publication/151355973/projektowanie-rozwiazan-publicznych-na-ludzka-miare-behavioral-insights
Languagepl polski
File
ART 02_Olejniczak et al 2019_Projektowanie rozwiązań publicznych.pdf 194.48 KB
Additional file
ART 02_Oswiadczenie p. Karol Olejniczak.pdf 940.26 KB
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?