Uciszanie przeszłości dla teraźniejszości. Strategie i techniki szkolnej edukacji historycznej

Wojciech Burszta

Abstract

n/a
Author Wojciech Burszta (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Wojciech Burszta,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Total number of authors19
Journal seriesRocznik Antropologii Historii, ISSN 2084-1418, (B 11 pkt)
Issue year2017
VolVII
No10
Pages355-369
Publication size in sheets0.7
Referenced article (e.g. original article) Rosińska Paulina: Na ratunek metaforze. O przekładzie Erika Lindegrena, in: Acta Sueco-Polonica, vol. nr 15 (2008-2009), 2009, pp. 33-43
Skrzeczkowski Mateusz: Od zwartej jedności przez rozwiniętą wielość do rozwiniętej jedności - droga kultury nowoczesnej w eseistyce Georga Simmla, in: Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacje, Praktyka, vol. 61, 2009, pp. 180-190
Gawlikowski Krzysztof: Różne drogi odchodzenia od komunizmu a polityka polska, in: ZARYS, 2007, pp. 89-120
Szczupaczyński Jerzy: Etyczny wymiar decyzji kadrowych w relacjach menadżerów, in: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, vol. 3-4 (68-69) 2009, 2009, pp. 77-89
ZZL-3-4-2009.pdf / No licence information (file archived - login or check accessibility on faculty)

Jałowiecki Bohdan: Le role de l'Universite a l'heure qu'il est. , in: Organon, 2005, pp. 209-214
Szczupaczyński Jerzy: Kodeks etyczny przedsiębiorstwa jako narzędzie zarządzania - perspektywa strategiczna, in: Przegląd Organizacji, vol. 10 (837) 2009, 2009, pp. 13-15
PO-10-2009.pdf / No licence information (file archived - login or check accessibility on faculty)

Szczupaczyński Jerzy: Standardy moralnego uczenia się organizacji w relacjach menedżerów, in: Przegląd Organizacji, vol. 3 (830), 2009, pp. 12-15
PO-3-2009.pdf / No licence information (file archived - login or check accessibility on faculty)

Filiciak Mirosław: Zagraj w to jeszcze raz, Sam. Kino jako jeden z elementów systemu rozrywkowego, in: Kwartalnik Filmowy, 2006, pp. 170-180
Głębicka-Giza Barbara: Dzień dobry. Jestem z Kobry. Półwiecze telewizyjnego Teatru sensacji jako pretekst do rozważań nad jego fenomenem, in: KULTURA POPULARNA, 2006, pp. 0
Sulima Roch: Brutalizacja języka w sferze publicznej, in: Przegląd Humanistyczny, 2009, pp. 108-112
Sulima Roch: Folklorystyka jako antropologia słowa mówionego, in: Literatura ludowa, 2005, pp. 81-92
Pantuchowicz Agnieszka: Nibylandie: Nibyprzekłady Piotrusia Pana, in: ROCZNIK PRZEKŁADOZNAWCZY. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu, vol. Nr 5, 2009, 2009, pp. 145-153
Rosińska Paulina: En studie av inre splittring. Jaget i Erik Lindgrens diktsamling mannen utan vag, in: Folia Scandinavica Posnaniensia, 2006, pp. 169-181
Zawada Andrzej: Głosy do "Leksykonu miasta Wielunia", in: ROCZNIK WILEUŃSKI, 2009, pp. 193-201
Sulima Roch: Antropologiczna historia miłości w kulturze zachodu, in: Przegląd Humanistyczny, 2005, pp. 133-141
Sulima Roch: Słowo mówione w audiowizualnym świecie, in: Literatura ludowa, 2005, pp. 15-24
Kostecki Wojciech: Bezpieczeństwo globalne, in: Rocznik Politologiczny, 2006, pp. 251-264
Wójtowicz Krzysztof: Filozofia matematyki Imre Lakatosa, in: Roczniki Filozoficzne, vol. LV, 2007, pp. 229-247
Sulima Roch: Folklorystyka i etnolingwistyka a horyzont poznawczy antropologii kultury, in: Etnolingwistyka, 2006, pp. 121-128
Wójtowicz Krzysztof: Dowód matematyczny z punktu widzenia formalizmu matematycznego I, in: Roczniki Filozoficzne, vol. LV, 2007, pp. 123-138
Internal identifierISSN 2084–1418
Languagepl polski
File
Oświadczenie.pdf 210.16 KB
Additional file
Roczniki1.pdf 234.22 KB
Roczniki2.pdf 403.12 KB
Roczniki4.pdf 345.44 KB
Roczniki3.pdf 467.85 KB
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?