Ideologiczna treść wymiaru lewica-prawica w Polsce w latach 1997-2015

Agnieszka Kwiatkowska , Mikołaj Cześnik , Marta Żerkowska-Balas , Benjamin Stanley

Abstract

During the fi rst quarter-century of post-communism, the left-right dimension has had an important, albeit rather idiosyncratic, infl uence on Polish politics. It has structured political discourse, defi ned the parameters of electoral behaviour, and been referenced by parties in the creation of their political programmes and electoral campaigns. However, this dimension has not remained stable; on the contrary, since 1989 it has undergone interesting transformations and its meaning has changed. The purpose of this article is to analyse the ideological, economic, social, and political ‘content’ of the left-right divide in Poland in diachronic perspective. We also focus on the main correlates of left and right, and analyse the relationship between the left, the right, and other important social and political variables, such as voting behaviour, attitudes to key political issues, and social structure. To conduct these analyses, we drew on data from the Polish National Election Study, which spans the years 1997 to 2015. We fi nd that the left-right divide is still a key element of electoral politics in Poland but that its meaning is slowly evolving
Author Agnieszka Kwiatkowska (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Agnieszka Kwiatkowska,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
, Mikołaj Cześnik (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Mikołaj Cześnik,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
, Marta Żerkowska-Balas (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Marta Żerkowska-Balas,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
, Benjamin Stanley (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Benjamin Stanley,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Journal seriesStudia Socjologiczne, ISSN 0039-3371, (B 14 pkt)
Issue year2016
No4 (223)
Pages97-129
Publication size in sheets1.6
Keywords in Polishorientacje lewicowo-prawicowe; zachowania wyborcze; pozycje ideologiczne partii; kwestie polityczne; wskazówki partyjne.
Keywords in Englishleft-right orientations; voting behaviour; party ideal points; political issues; party cues.
ASJC Classification3312 Sociology and Political Science
Abstract in PolishW okresie postkomunistycznego ćwierćwiecza wymiar lewica–prawica miał ważny, choć specyficzny wpływ na polską politykę. Strukturyzował dyskurs polityczny, określał zachowania wyborcze, pod jego wpływem partie tworzyły swe polityczne programy i budowały przekaz w kampaniach wyborczych. Nie był on jednak ideologicznie stabilny – wręcz przeciwnie, przechodził po 1989 roku ciekawe transformacje, a jego znaczenie się zmieniało i nadal ewoluuje. Niniejszy artykuł prezentuje badania „zawartości” wymiaru lewicowo-prawicowego w Polsce w perspektywie diachronicznej. Badamy naturę tej opozycji, jej ideologiczne, ekonomiczne, społeczne i polityczne wypełnienie, treść. Interesują nas też główne korelaty lewicy i prawicy: analizujemy związki między lewicowością i prawicowością a innymi ważnymi zjawiskami społecznymi i politycznymi (jak: zachowania wyborcze, postrzeganie pozycji partii, postawy wobec istotnych kwestii politycznych, struktura społeczna) oraz ich przemiany w czasie. Artykuł oparty jest na danych zgromadzonych w ramach projektu Polskie Generalne Studium Wyborcze z lat 1997–2015.
Languagepl polski
File
A. Kwiatkowska, M. Cześnik, M. Żerkowska-Balas, B. Stanley Ideologiczna treść wymiaru lewica-prawica w Polsce w latach 1997-2015 ART.pdf 427.7 KB
B. Stanley Ideologiczna treść wymiaru lewica-prawica w Polsce w latach 1997-2015 oświadczenie.pdf 159.58 KB
A. Kwiatkowska Ideologiczna treść wymiaru lewica-prawica w Polsce w latach 1997-2015 - oświadczenie.pdf 158.76 KB
M. Cześnik Ideologiczna treść wymiaru lewica-prawica w Polsce w latach 1997-2015 - oświadczenie.pdf 160.06 KB
M. Żerkowska-Balas, Ideologiczna treść wymiaru lewica-prawica w Polsce w latach 1997-2015 - oświadczenie.pdf 159.04 KB
Score (nominal)15
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.234; WoS Impact Factor: 2012 = 0.024 (2)
Citation count*21 (2021-03-03)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?