Samozwańcze republiki w ukraińskim Donbasie udawane Quasi-państwa

Igor Lyubashenko

Abstract

The article analyzes the separatist organizations, which came to existence in the east of Ukraine in 2014 - Donetsk and Luhansk People's Republics. The author analyzes the basic determinants of survival of these quasi-state entities: the political factor (agreement in the structures of power and elites of the quasi-state on their ultimate political objective); social factor (high level of public support to achieve this objective); economic factors (available financial and material resources); low potential of a parent state; patronage of external actor. Available data indicate that analysed self-proclaimed republics lack political or economic binder. On the other hand, there is a relatively high probability of strengthening of public support among local inhabitants for both organisations. Analysed entities constitute primarily a convenient tool for the conduct of specific foreign policy of the Russian Federation towards Ukraine.
Author Igor Lyubashenko (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Igor Lyubashenko,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Journal seriesRoczniki Nauk Społecznych, ISSN 0137-4176, (B 13 pkt)
Issue year2016
Vol8 (44)
No1
Pages51-68
Publication size in sheets0.85
Keywords in PolishUkraina; Rosja; quasi-państwa; separatyzm; Doniecka Republika Ludowa; Ługańska Republika Ludowa; konflikt
Keywords in EnglishUkraine; Russia; Donetsk People’s Republic; Luhansk People’s Republic; Quasi-states; separatism; conflict
Abstract in PolishArtykuł analizuje organizacje separatystyczne powstałe na wschodzie Ukrainy w 2014 r. – Republiki Ludowe Doniecką i Ługańską. Autor przedstawia podstawowe determinanty, od których zależy funkcjonowanie wspomnianych bytów quasi-państwowych: czynnik polityczny (zgoda w strukturach władzy i elity bytu quasi-państwowego co do realizacji celu danej jednostki); czynnik społeczny (wysokie poparcie ludności dla osiągnięcia tego celu); czynnik ekonomiczny (pozyskiwane środki finansowe i materialne); niski potencjał państwa macierzystego; patronat podmiotu zewnętrznego. Dostępne dane wskazują, że w przypadku analizowanych republik samozwańczych brakuje spoiwa politycznego czy ekonomicznego, choć istnieje prawdopodobieństwo umocnienia poparcia dla ich funkcjonowania wśród ludności lokalnej. Byty te stanowią przede wszystkim wygodne narzędzie dla prowadzenia specyficznej polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.
DOIDOI:http://dx.doi.org/10.18290/rns.2016.8(44).1-4
URL https://tnkul.pl/enrns2016t44nr1-4
Languagepl polski
File
I. Lyubashenko Samozwańcze republiki w ukraińskim Donbasie udawane Quasi-państwa ART.pdf 280.52 KB
I. Lyubashenko Samozwańcze republiki w ukraińskim Donbasie udawane Quasi-państwa oświadczenie.pdf 153.58 KB
Score (nominal)13
Citation count*1 (2021-03-07)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?