Heurystyka zakotwiczenia z wykorzystaniem bodźców fizycznych – czy cięższe jest warte więcej?

Paweł Tomczak , Karolina Dulemba

Abstract

The anchoring heuristic does not have to rely on numerical anchors – this effect also occurs when physical stimuli serve as anchors. In this article, we investigated the influence of subjectively perceived weight on the numerical estimations regarding weight and value. Experiment 1 determined the relation between subjectively perceived weight and numerical estimations of weight and value of the object. Experiments 2 and 3 combined the physical anchors of different weights with the numerical information about the weight and value. The results suggest that the subjective perception of weight does not influence estimations regarding value. The anchoring effect was observed in amounts compatible to the information provided with the anchor. The results are discussed in the context of mechanisms of insufficient adjustment and the model of selective accessibility.
Author Paweł Tomczak (Filia we Wrocławiu / II Wydział Psychologii we Wrocławiu)
Paweł Tomczak,,
- II Wydział Psychologii we Wrocławiu
, Karolina Dulemba
Karolina Dulemba,,
-
Other language title versionsThe anchoring heuristic with physical stimuli: does the heavier cost more?
Journal seriesPsychologia Ekonomiczna, ISSN 2084-137X, e-ISSN 2353-7132, (B 8 pkt)
Issue year2016
Vol9
Pages51-60
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishheurystyka zakotwiczenia, kotwice fizyczne, szacowanie, wartość, skłonność do zapłaty.
Keywords in Englishanchoring heuristic, physical anchoring, estimations, value, willingness to pay
Abstract in PolishWydawanie sądów na podstawie heurystyki zakotwiczenia nie musi opierać się jedynie na kotwicach numerycznych – efekt ten obserwowany jest również, gdy kotwice są bodźcami fizycznymi. W artykule przedstawiono wyniki badań mających na celu sprawdzenie, jak subiektywnie postrzegana waga przedmiotu wpływa na ocenę jego wartości. W eksperymencie 1 zbadano zależność pomiędzy subiektywnie odczuwanym cię- żarem a numerycznymi szacowaniami wagi i wartości przedmiotu. W eksperymentach 2 i 3 kotwiczenie fizyczne połączono z informacjami numerycznymi dotyczącymi wagi lub wartości. Uzyskane wyniki sugerują, że subiektywne postrzeganie ciężaru nie ma wpływu na szacowania dotyczące wartości. Kotwiczenie obserwowane było tylko na tej skali, do której odnosiła się informacja numeryczna podawana z kotwicą. Otrzymane rezultaty rozpatrzono z perspektywy mechanizmu niewystarczającego dopasowania oraz modelu selektywnej dostępności.
DOIDOI:10.15678/PJOEP.2016.09.04
URL https://psychologia-ekonomiczna.com.pl/article/download/991/859
Languagepl polski
File
Heurystyka zakotwiczenia_tekst.pdf 349.84 KB
Not used for evaluationyes
Score (nominal)8
Citation count*3 (2021-03-03)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?