Kwestionariusz przekonań politycznych: własności psychometryczne

Gabriela Czarnek , Piotr Dragon , Paulina Szwed , Bogdan Wojciszke

Abstract

The goal of this article is to present the psychometric properties of the Political Beliefs Questionnaire. It consists of four subdimensions: religious fundamentalism and xenophobia, which form the dimension of cultural beliefs; and acceptance of capitalism and anti-welfare, which form the dimension of economic beliefs. We present evidence for the validity of the questionnaire in identifying political beliefs on the rightleft dimension. Analyses were performed on a set of multiple samples (total N = 1673). Evidence for the theoretical validity was provided by confirmatory factor analysis, correlations with other – conceptually related – constructs, and a moderation of the strength and direction of the correlation between the cultural and economic beliefs dimensions by political sophistication. Concurrent validity of the questionnaire has been demonstrated based on the criterion of declared voting choices. The reliability of the questionnaire was evaluated based on a measure of homogeneity and absolute stability. The results indicate the good psychometric properties of Political Beliefs Questionnaire.
Author Gabriela Czarnek
Gabriela Czarnek,,
-
, Piotr Dragon
Piotr Dragon,,
-
, Paulina Szwed
Paulina Szwed,,
-
, Bogdan Wojciszke (Wydział Zamiejscowy w Sopocie)
Bogdan Wojciszke,,
- Wydział Zamiejscowy w Sopocie
Journal seriesPsychologia Społeczna, ISSN 1896-1800, (B 13 pkt)
Issue year2017
Vol12
No2 (41)
Pages205-222
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishprawicowość–lewicowość, konserwatyzm, przekonania polityczne
Keywords in Englishleft- and right-wing beliefs, conservatism, political beliefs
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie właściwości psychometrycznych Kwestionariusza przekonań politycznych. Składają się na niego cztery podwymiary: fundamentalizm religijny i ksenofobia, tworzące wymiar przekonań kulturowych, oraz akceptacja kapitalizmu i antyinterwencjonizm, tworzące wymiar przekonań ekonomicznych. W artykule przedstawimy dowody na trafność narzędzia dla identyfikacji przekonań politycznych na wymiarze prawicowości–lewicowości. Analizy zostały przeprowadzone na zbiorze kilku prób (łącznie N = 1673). Dowody na trafność teoretyczną zostały uzyskane za pomocą konfirmacyjnej analizy czynnikowej, korelacji z innymi – koncepcyjnie powiązanymi – konstruktami oraz moderacji siły i kierunku korelacji pomiędzy wymiarami przekonań przez stopień zainteresowania polityką. Trafności diagnostycznej dowodzą korelacje skal z deklarowanymi preferencjami wyborczymi. Rzetelność narzędzia została oceniona na podstawie miar homogeniczności oraz stabilności bezwzględnej. Uzyskane wyniki wskazują na dobre własności psychometryczne Kwestionariusza przekonań politycznych.
DOIDOI:10.7366/1896180020174108
URL https://www.researchgate.net/publication/318654824_Kwestionariusz_przekonan_politycznych_wlasnosci_psychometryczne
Languagepl polski
File
Czarnek_Dragon_Szwed_Wojciszke_SP_2_2017.pdf 483.04 KB
Additional file
oswiadczenie afiliacja Wojciszke_2017.pdf 485.25 KB
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
Citation count*7 (2020-12-01)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?