Cechy osobowości, specyficzne wzorce adaptacji, dobrostan i zachowania obywatelskie wśród uczniów w różnym środowisku

Agnieszka Zawadzka , Anna Zalewska , Karolina Krysiak

Abstract

The artical presents a project of research that explores the mechanism of the influence of two personality levels (traits and charactersistic adaptationa) on well-being adn civic behaviors amog teenagers from small towns and big cities. It is assumed that: a)chcaracteristic adaptations mediate the effects of traits on subjective well-being and civic behaviors; b) age and niche size moderate relationships between characteristic adaptations, well-geing and civic behaviors. The study will provide uniquw data on the mechanism of civic behavior formation - beneficial for individuals and society.
Author Agnieszka Zawadzka (Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu)
Agnieszka Zawadzka,,
- Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
, Anna Zalewska (Wydział Zamiejscowy w Poznaniu)
Anna Zalewska,,
- Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
, Karolina Krysiak
Karolina Krysiak,,
-
Pages105-118
Publication size in sheets0.65
Book Heland-Kurzak Krystyna, Szostakowski Marcin, Trusewicz-Pasikowska Marta (eds.): Doktoranckie doświadczenia i refleksje badawcze, 2016, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, ISBN 978836453361, 2017 p.
Doktoranckie doświadczenia badawcze_2016.pdf / 1.58 MB / No licence information
Keywords in Polishcechy osobowości, dobrostan, młodzież , psychologia pozytywna, zachowania obywatelskie
Keywords in Englishpersonality traits, well-being, teenagers, positive psychology, civic behaviors
Abstract in PolishArtykuł prezentuje projekt badania, które pozwoli poznać mechanizmy wpływu dwóch poziomów osobowości (cechy i wzorce adaptacji) na dobrostan i zachowania obywatelskie wśród młodzieży z małych miejscowości i dużych miast. Zakłada się, że: a)wzorce adaptacji są mediatorami wpływu cech na dobrostan i zachowania obywatelskie; b) wiek i wielkość niszy są moderatorami związków wzorców adaptacji z dobrostanem i zachowaniami obywatelskimi. Badanie dostarczy unikatowych danych dotyczących mechanizmów kształtowania się zachowań obywatelskich - korzystnych dla jednostki i społeczeństwa.
Project[2013/11/B/HS6/01135] Integrated approach to personality, subjective well-being and undertaking positive activity . Project leader: Zalewska Anna, , application date 12-12-2011, start date 27-08-2014, planned end date 26-08-2019, 2013/11/B/HS6/01135, Implemented
Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu NSC Projects [Projekty NCN]
Languagepl polski
File
Zalewska A._Zawadzka A_Cechy osobowości_all_2016.pdf 6.86 MB
Score (nominal)5
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?