Narzędzie do pomiaru przekształcania pracy: Właściwości psychometryczne polskiej wersji Job Crafting Scale

Anna Rogala , Roman Cieślak

Abstract

Background: The interest among researchers and practitioners in job crafting has been growing for the last dozen of years. Job crafting refers to behaviors that employees engage in to align aspects of their jobs with their own skills and needs. The aim of this paper was to analyze psychometric properties of the Polish version of a job crafting measure – the Job Crafting Scale (JCS). Material and Methods: The original JCS consists of 21 items and has 4 subscales: Increasing Structural Job Resources, Increasing Social Job Resources, Increasing Challenging Job Demands, and Decreasing Hindering Job Demands. Confirmatory factor analysis, internal consistency analysis, theoretical validity analysis and test–retest stability analysis were carried out among 249 white collar workers who use information and communication technology (ICT) in their daily work. Multigroup confirmatory factor analysis and invariance test were carried out among 228 white collar workers using ICT and additionally working in a team for most of the week. Results: The Polish version of the JCS displays satisfactory internal consistency, theoretical validity, and test–retest stability. The results of the confirmatory factor analysis showed a 4-dimensional structure of the JCS. Four items were excluded from the Polish version of the JCS because of low factor loadings. The results of invariance test showed that factor loadings were invariant across groups. Conclusions: The Polish version of the JCS consists of 17 items and – like the original scale – has 4 subscales. Additional studies are recommended to confirm the internal structure of the JCS and measurement invariance across different occupational groups
Author Anna Rogala (Wydział Psychologii)
Anna Rogala,,
- Wydział Psychologii
, Roman Cieślak (Wydział Psychologii)
Roman Cieślak,,
- Wydział Psychologii
Other language title versionsA job crafting measure: psychometric properties of the Polish version of the Job Crafting Scale
Journal seriesMedycyna Pracy, ISSN 0465-5893, (N/A 40 pkt)
Issue year2019
Vol70
No4
Pages1-13
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishadaptacja, kwestionariusz, praca, psychologia pracy, Job Crafting Scale, przekształcanie pracy
Keywords in Englishadaptation, questionnaire, work, work psychology, Job Crafting Scale, job crafting
ASJC Classification2739 Public Health, Environmental and Occupational Health; 2700 General Medicine
Abstract in PolishWstęp: Zmienna przekształcanie pracy (job crafting) od kilkunastu lat jest obiektem rosnącego zainteresowania badaczy i praktyków. Dotyczy ona zachowań polegających na dopasowywaniu właściwości pracy przez pracownika tak, by praca odpowiadała jego zdolnościom i potrzebom. Celem artykułu jest analiza właściwości psychometrycznych polskiej wersji skali Job Crafting Scale (JCS), która służy do pomiaru tej zmiennej. Materiał i metody: Skala JCS w wersji oryginalnej składa się z 21 pozycji testowych tworzących 4 podskale: Zwiększanie zasobów strukturalnych, Zwiększanie zasobów społecznych, Zwiększanie wymagań stanowiących wyzwanie oraz Zmniejszanie wymagań stanowiących utrudnianie. Konfirmacyjną analizę czynnikową oraz analizy: spójności wewnętrznej, trafności teoretycznej i stabilności wyników metodą test–retest, przeprowadzono w grupie 249 osób wykonujących pracą biurową i stosujących w codziennych obowiązkach zawodowych technologie informacyjno-komunikacyjne. Wielogrupową konfirmacyjną analizę czynnikową i test równoważności pomiaru przeprowadzono z wykorzystaniem wyników dla próby 228 osób, które także wykonywały pracę biurową, korzystając z narzędzi informatycznych, ale spełniały dodatkowe kryterium pracy w zespole przez większość tygodnia pracy. Wyniki: Polska wersja JCS odznacza się satysfakcjonującą spójnością wewnętrzną, trafnością teoretyczną i stabilnością wyników w czasie. Konfirmacyjna analiza czynnikowa potwierdziła 4-czynnikową strukturę skali. Z polskiej wersji JCS zostały wykluczone 4 pozycje testowe o niskich ładunkach czynnikowych. Wyniki testu równoważności pomiaru wskazują, że ładunki czynnikowe dla obu grup są równoważne. Wnioski: Polska wersja JCS składa się z 17 pozycji testowych i – podobnie jak skala oryginalna – z 4 podskal. Wskazane jest przeprowadzenie kolejnych badań w celu potwierdzenia struktury wewnętrznej narzędzia i równoważności pomiaru w różnych grupach zawodowych
DOIDOI:10.13075/mp.5893.00822
URL http://medpr.imp.lodz.pl/Narzedzie-do-pomiaru-przeksztalcania-pracy-Wlasciwosci-psychometryczne-polskiej-wersji,103644,0,1.html
Languagepl polski
File
NARZĘDZIE DO POMIARU PRZEKSZTAŁCANIA PRACY.pdf 164.08 KB
Additional file
Oswiadczenie_ A.Rogala_Narzedzie do pomiaru.pdf 331.95 KB
Oswiadczenie_R.Cieslak_Narzedzie.pdf 16.66 KB
Score (nominal)40
Score sourcejournalList
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.36; WoS Impact Factor: 2017 = 0.61 (2) - 2017=0.572 (5)
Citation count*1 (2021-02-25)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?