Poglądy – sympatie partyjne – wiedza polityczna. Przewidywanie zachowań wyborczych w wyborach parlamentarnych w 2015 roku

Agnieszka Kwiatkowska

Abstract

According to the popular perception of electoral behaviours, individuals vote for parties whose program and actions are close to their views. However, studies on voting indicate that ideological proximity is of little importance both for electoral decisions and for the evaluation of political parties, especially for people with little political knowledge. In the paper, I focus on two key determinants of electoral behaviour: attitudes towards key political issues and party evaluations, analysing the diversity of their impact due to the political knowledge of the individuals. Based on the data of the Polish General Election Study 2015, I show that: 1) the ideological space of political competition in Poland is limited, primarily in the area of economic issues; attitudes towards political issues are of limited importance both for voting decisions and for party evaluations; 2) despite limited ideological differences, political divisions on the emotional level are strong and are good predictors of electoral behaviours; 3) political knowledge is a factor that strongly affects party evaluations; people with greater political knowledge base their party evaluation on issue proximity to a greater extent.
Author Agnieszka Kwiatkowska (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Agnieszka Kwiatkowska,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Journal seriesPrzegląd Socjologiczny, ISSN 0033-2356, (B 15 pkt)
Issue year2018
Vol67
No4
Pages9-35
Publication size in sheets1.3
Keywords in Polishzachowania wyborcze, preferencje polityczne, kwestie polityczne, głosowanie tematyczne, wiedza polityczna
Keywords in Englishelectoral behaviour, political preferences, political issues, issue voting, political knowledge
Abstract in PolishZgodnie zpopularną percepcją zachowań wyborczych jednostki głosują na partie, których program ipraktyka polityczna zbliżone są do ich światopo-glądu. Badania zachowań wyborczych wskazują jednak, że zbieżność progra-mowa ma nieduże znaczenie zarówno dla decyzji wyborczych, jak isamych sympatii iantypatii partyjnych, zwłaszcza wprzypadku osób dysponujących niewielką wiedzą polityczną. Wartykule koncentruję się na dwóch kluczowych determinantach zachowań wyborczych: postawach wobec istotnych kwestii politycznych oraz sym-patiach iantypatiach partyjnych, analizując zróżnicowanie ich wpływu ze względu na wiedzę polityczną respondentów. Woparciu odane Polskiego Generalnego Studium Wyborczego 2015 wykazuję, że: 1) ideologiczna prze-strzeń rywalizacji wPolsce jest ograniczona, przede wszystkim wzakresie kwestii ekonomicznych, apostawy wobec kwestii politycznych mają ogra-niczone znaczenie zarówno dla decyzji wyborczych, jak isamych sympatii iantypatii partyjnych; 2) pomimo ograniczonych różnic ideologicznych podziały polityczne na płaszczyźnie emocjonalnej są silne isą dobrymi pre-dyktorami decyzji wyborczych; 3) wiedza polityczna jest czynnikiem silnie moderującym relację między poglądami asympatiami partyjnymi izachowa-niami wyborczymi; osoby zwiększą wiedzą polityczną wwiększym stopniu opierają swoje sympatie iantypatie partyjne na kwestiach programowych.
DOIDOI:10.26485/Ps/2018/67.4/1
Languagepl polski
File
A. Kwiatkowska Poglady sympatie partyjne - ART.pdf 165.24 KB
A. Kwiatkowska Poglady sympatie partyjne - oswiadczenie.pdf 5.44 MB
Score (nominal)15
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?