Główne teorie migracji międzynarodowych: przegląd, krytyka, perspektywy

Krzysztof Jaskułowski , Marek Pawlak

Abstract

The article aims at critical review of the key theories of international migration. The starting point is the assumption that a critical review of theoretical literature is a necessary component of the research process, especially regarding such rapidly growing field as migration studies. The authors analyze the most important theories developed in migration studies (economic theories, structural-historical theories, migration networks and transnationalism) by pointing out their historical contexts, drawbacks and limitations. At the same time they indicate the new research perspectives, which include relations between migration theory and a broader social context as well as the dialectic of mobility and immobility.
Author Krzysztof Jaskułowski (Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu)
Krzysztof Jaskułowski,,
- Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
, Marek Pawlak
Marek Pawlak,,
-
Journal seriesSPRAWY NARODOWOSCIOWE. SERIA NOWA, ISSN 1230-1698, e-ISSN 2392-2427, (B 14 pkt)
Issue year2016
No48
Pages128-146
Publication size in sheets0.9
Keywords in Polishmigracje; międzynarodowe migracje; teorie migracji; sieci migracyjne; transnacjonalizm; transnarodowość; mobilność
Keywords in Englishmigration; international migration; theories of migration; migration networks; transnationalism; transnationality; mobility
Abstract in PolishArtykuł ma na celu krytyczny przegląd głównych teorii migracji międzynarodowych. Punktem wyjścia jest założenie, że krytyczne przeglądy teoretycznej literatury stanowią niezbędny element procesu badawczego, zwłaszcza w tak żywiołowo rozwijającej się dziedzinie jak studia migracyjne. Autorzy analizują najważniejsze koncepcje wypracowane w ramach badań migracyjnych: teorie ekonomiczne, strukturalno-historyczne, sieci migracyjnych i transnacjonalizmu. Pokazują kontekst historyczny oraz wady i ograniczenia każdej z teorii wskazując nowe perspektywy badawcze: powiązania teorii migracji z szerszym kontekstem społecznym i dialektyką mobilności/braku mobilności.
DOIDOI:10.11649/sn.2016.008
URL https://ispan.waw.pl/journals/index.php/sn/article/view/sn.2016.008
Languagepl polski
File
7. Główne teorie migracji_Jaskułowski, Pawlak.pdf 230.95 KB
Additional file
Jaskułowski_oświadczenie_sprawy narodowościowe.pdf 160.97 KB
Score (nominal)14
Citation count*5 (2020-01-20)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?