RAT-PL – KONSTRUKCJA I WALIDACJA POLSKIEJ WERSJI TESTU ODLEGŁYCH SKOJARZEŃ

Agata Sobków , Anna Połeć , Czesław Nosal

Abstract

This article presents the process of constructing and validating the Polish version of the Remote Associates Test (RAT-PL). The test consists of 17 items of three words that are remotely associated with the solution (fourth word). This test has high reliability and moderate difficulty. As expected, the results of RAT-PL were positively associated with intelligence, questionnaire measures of intuitive processing as well as with openness to ideas and values. However, when controlling for intelligence and intuition in the regression analysis, relationships with openness were not statistically significant. The RAT-PL can be a valuable tool for Polish researchers who study intuition, insight and creativity.
Author Agata Sobków (Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu)
Agata Sobków,,
- Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
, Anna Połeć (Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu)
Anna Połeć,,
- Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
, Czesław Nosal (Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu)
Czesław Nosal,,
- Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Other language title versionsRAT-PL – CONSTRUCTION AND VALIDATION OF POLISH VERSION OF REMOTE ASSOCIATES TEST
Journal seriesStudia Psychologiczne, [Psychological Studies], ISSN 0081-685X, e-ISSN 2300-8520, [2300-8520], (B 10 pkt)
Issue year2016
Vol52
No2
Pages1-13
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polish test odległych skojarzeń, intuicja, wgląd, inteligencja, otwartość na doświadczenie, twórczość
Keywords in English remote associates test, intuition, insight, intelligence, openness to experience, creativity
Abstract in PolishW artykule przedstawiono proces konstrukcji oraz walidacji polskiej wersji testu odległych skojarzeń (Remote Associates Test, RAT-PL). Test ten składa się z 17 triad słów, do których należy odnaleźć wspólne odległe skojarzenia. Narzędzie to charakteryzuje się dobrą rzetelnością oraz umiarkowaną trudnością. Zgodnie z oczekiwaniami, wyniki w teście wiązały się pozytywnie z inteligencją oraz kwestionariuszowymi miarami przetwarzania intuicyjnego. Zbadano również związki z komponentami otwartości na doświadczenie. Wynik ogólny w RAT-PL pozytywnie korelował z otwartością na idee oraz na wartości, jednakże przeprowadzona analiza regresji wykazała, iż przy kontroli inteligencji oraz intuicji związki te były nieistotne statystycznie. RAT-PL może stanowić wartościowe narzędzie dla badaczy zajmujących się intuicją, wglądem oraz twórczością.
DOIDOI:10.2478/V1067-010-0152-2
URL http://www.studiapsychologiczne.pl/RAT-PL-construction-and-validation-of-polish-version-of-remote-associates-test,68827,0,1.html
Languagepl polski , en angielski
File
11. Sobków, Nosal, Połeć Studia Psych 2-2016 POL kor2.pdf 1.01 MB
11a. eng. Sobków, Nosal, Połeć Studia Psych 2-2016 POL kor2.pdf 837 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?