Zmiana tożsamości w kontekście edukacyjnym: badania podłużne uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Anna Brzezińska , Konrad Piotrowski

Abstract

W artykule zaprezentowano wyniki badania dotyczącego zmian tożsamości w okresie późnej adolescencji. W badaniu wzięli udział uczniowie trzech rodzajów szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, techników i liceów. Pomiar przeprowadzono 5-krotnie – w trzech kolejnych latach 2012/2013, 2013/2014 i 2014/2015. Pierwszy pomiar został dokonany w pierwszym semestrze nauki w klasie pierwszej (średni wiek uczniów 16 lat), a pomiar piąty – w pierwszym semestrze klasy trzeciej (średni wiek uczniów 18 lat). We wszystkich pięciu pomiarach udział wzięło 118 uczniów (38% próby wyjściowej; n = 310). Narzędziem badawczym była Skala Wymiarów Rozwoju Tożsamości DIDS/PL. W grupie uczniów liceów zaobserwowano w ciągu 2,5 roku nauki wzrost eksploracji adaptacyjnej (wszerz i w głąb) i wzrost siły zobowiązań. Natomiast wśród uczniów szkół o profilu zawodowym, zwłaszcza zasadniczych szkół zawodowych, wystąpiły zmiany regresywne, takie jak spadek eksploracji adaptacyjnej, spadek zobowiązań, wzrost trudności z uformowaniem tożsamości (wzrost eksploracji ruminacyjnej). Wyniki potwierdziły, że odmienne ścieżki edukacji mogą wiązać się z różnicami pod względem zmian tożsamości uczniów w okresie adolescencji.
Autor Anna Brzezińska
Anna Brzezińska
-
, Konrad Piotrowski (Wydział Zamiejscowy w Poznaniu)
Konrad Piotrowski
- Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
Tytuł czasopisma/seriiRoczniki Psychologiczne, ISSN 1507-7888, (B 12 pkt)
Rok wydania2016
TomXIX
Nr2
Paginacja257-276
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.95
Słowa kluczowe w języku polskimeksploracja adaptacyjna; eksploracja ruminacyjna; podejmowanie zobowiązania; późna adolescencja; szkoły ponadgimnazjalne; zmiany progresywne; zmiany regresywne
Klasyfikacja ASJC3200 General Psychology
DOIDOI:10.18290/rpsych.2016.19.2-3pl
URL www.kul.pl/files/118/Roczniki/2016-2/05_art._a._brzezinska_k._piotrowski_w._pol_roczniki_psychologiczne_t._19_2016_nr_2.pdf
Językpl polski
Plik
Piotrowski.K_Zmiana tożsamości_all_2016.pdf 230.5 KB
Punktacja (całkowita)12
Wskaźniki publikacji Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.06
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?