POZNAWCZA REGULACJA EMOCJI U DZIECI W WIEKU 9-12 LAT - MODYFIKUJĄCA ROLA TEMPERAMENTU RODZICÓW

Magdalena Nowicka , Magdalena Marszał-Wiśniewska

Abstract

Celem przedstawionych w niniejszym artykule badań była analiza uwarunkowań specyfiki poznwaczej regulacji emocji u dzieci w wieku 9-12 lat. Dotychczasowe badania poświęcone tej kwestii uwzględniały przede wszytskim cechy temperamentu dzieci oraz postawy rodzicielskie w procesie wychowawczym. Jedynie w nielicznych badaniach analizowano wpływ temperamentu rodziców. W przedstawionych poniżej badaniach do analiz włączono zarówno wlaściwości temperamentalne dziecka, jak i rodziców. W ramach predyktrów regulacji emocjonalnej dzieci uwzględniono także specyfikę regulacji emocjonalnej rodziców oraz przejawiane przez nich postawy wychowawcze. Przeprowadzone badania wskazały, iż podstawowym czynnikiem kształtującym specyfikę poznaw-czej regulacji emocji u dzieci w wieku 9-12 lat jest temperament rodziców, przede wszystkim zaś poziom reaktywności emocjonalnej matki. Im wyższy poziom reaktywności emocjonalnej matki, tym częstsze stosowanie przez dzieci strategii adaptacyjnych, oraz tym rzadsze stosowanie strategii nieadaptacyjnych. W przypadku chłopców istotne znaczenie wydaje się mieć także poziom aktywności ojca, której wysoki poziom sprzyja zwłaszcza stosowaniu strategii adaptacyjnych
Author Magdalena Nowicka (Wydział Psychologii)
Magdalena Nowicka,,
- Wydział Psychologii
, Magdalena Marszał-Wiśniewska (Wydział Psychologii)
Magdalena Marszał-Wiśniewska,,
- Wydział Psychologii
Journal seriesStudia Psychologiczne, [Psychological Studies], ISSN 0081-685X, e-ISSN 2300-8520, [2300-8520], (B 10 pkt)
Issue year2018
Vol56
No1
Pages57-64
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishregulacja emocjonalna u dzieci, temperament dzieci, temperament rodziców, postawy dzieci
DOIDOI:10.2478/V10167-010-0181
URL http://www.studiapsychologiczne.pl/Poznawcza-regulacja-emocji-u-dzieci-w-wieku-9-12-lat-modyfikujaca-rola-temperamentu,98910,0,1.html
Languagepl polski
File
Nowicka i Marszał_Poznawcza regulacja emocji.pdf 291.6 KB
Additional file
oświadczenie_M Marszał-Wiśniewska.pdf 15.76 KB
oświadczenie publikacja M Nowicka.pdf 16.08 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?