Neuronalne korelaty świadomego uczenia się bodźców słuchowych w paradygmacie różnicowania bodźca odstającego

Remigiusz Szczepanowski , Michał Folwarczny , Robert Kozłowski

Abstract

This paper explores the problem of conscious learning under discrimination of auditory stimulation in the human brain. In accordance with the radical plasticity theory of consciousness it was expected that the 4-week cognitive training increases neuronal representations of auditory stimuli due to conscious access mechanisms. The event-related potential measures (ERP) of the brain activity using the oddball paradigm demonstrated that auditory discrimination training increased amplitudes of mismatch negativity waves (MMN). Our results suggest that conscious learning increases neuronal representation of auditory stimuli in the brain, although effective skill acquisition for auditory stimuli discrimination mainly requires the mechanism of potential access’ consciousness.
Author Remigiusz Szczepanowski (Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu)
Remigiusz Szczepanowski,,
- Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
, Michał Folwarczny (Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu)
Michał Folwarczny,,
- Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
, Robert Kozłowski
Robert Kozłowski,,
-
Other language title versionsNeuronal Correlates of Conscious Learning Under Auditory Odball Task
Journal seriesStudia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu, ISSN 2082-7083, (B 5 pkt)
Issue year2015
Vol9
No1
Pages37-47
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishświadomość, uczenie się, teoria radykalnej plastyczności, fala niezgodności MMN
Keywords in Englishconsciousness, learning, theory of radical plasticity, mismatch negativity MMN
Abstract in PolishW pracy badano wpływ świadomości na uczenie się różnicowania bodź- ców słuchowych w kontekście aktywności ludzkiego mózgu. Przyjmując założenia teorii radykalnej plastyczności oczekiwano, że rezultaty 4-tygodniowego treningu uczenia się różnicowania bodźców będą skorelowane ze zwiększoną aktywnością korową reprezentacji bodźców wskutek działania mechanizmów świadomości dostępu. Pomiary aktywności mózgu za pomocą techniki potencjałów wywołanych ERP w paradygmacie bodźców odstających wykazały, że trening uczenia się prowadził do wzrostu amplitudy fali niezgodności MMN (ang. mismatch negativity). Wyniki sugerują, że świadome uczenie się prowadzi do zwiększenia aktywności neuronalnej reprezentacji bodźców w mózgu, jednakże trwałe polepszenie zdolności różnicowania wymaga głównie mechanizmów świadomości dostępu potencjalnego.
URL http://www.staff.amu.edu.pl/~skfu/?page_id=824
Languagepl polski
File
1. Neuronalne korelaty_Szczepanowski.pdf 417.18 KB
Score (nominal)5
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?