Wiedza polityczna Polaków w perspektywie porównawczej

Mikołaj Cześnik , Michał Wenzel

Abstract

The article is a comparative analysis of political knowledge in Poland against the background of polities operating in a similar socio-political and cultural context. Political knowledge is an important determinant of the quality of democracy. It is also a key variable predicting attitudes and behaviour. According to theory, knowledge of politics allows for enlightened consideration of public aff airs. It should make it easier for citizens to make rational decisions. It should also make them immune to populism and allow them to fully exercise civic roles. Our analyses show a relatively low level of political knowledge in Poland, as compared to the European countries with longer duration of democracy. At the same time, however, Poland does not diverge from other post-communist countries.
Author Mikołaj Cześnik (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Mikołaj Cześnik,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
, Michał Wenzel (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Michał Wenzel,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Other language title versionsPolitical knowledge in Poland in comparative perspective
Journal seriesAthenaeum. Polskie Studia Politologiczne, ISSN 1505-2192, (B 14 pkt)
Issue year2018
Vol57
Pages103-123
Publication size in sheets1
Keywords in Polishwiedza polityczna, Europa, głosowanie, porównawcze nauki polityczne
Keywords in Englishpolitical knowledge, Europe, voting, comparative political science
Abstract in PolishCelem artykułu jest porównawcza analiza wiedzy politycznej Polaków na tle społeczeństw w zbliżonym kontekście społeczno-politycznym i kulturowym. Kwestia wiedzy politycznej jest istotnym czynnikiem decydującym o jakości demokracji. Jest to także istotna zmienna wyjaśniająca w empirycznych badaniach politycznych postaw i zachowań. Zgodnie z teorią wiedza o polityce pozwala w oświecony sposób myśleć o wspólnocie i jej sprawach. Powinna ułatwiać obywatelom podejmowanie racjonalnych i roztropnych decyzji. Ma wpływ na postawy polityczne i zachowania, powinna uodparniać na populizm i ułatwiać występowanie w roli światłego obywatela. Nasze analizy pokazują relatywnie niski poziom wiedzy politycznej w Polsce, w porównaniu z krajami europejskimi o dłuższym trwaniu demokracji. Jednocześnie jednak Polska nie odbiega od innych krajów postkomunistycznych.
DOIDOI:10.15804/athena.2018.57.06
Languagepl polski
File
M. Czesnik, M. Wenzel Wiedza polityczna Polakow - ART.pdf 99.45 KB
M. Cześnik Wiedza polityczna Polaków - o‌świadczenie.pdf 164.46 KB
M. Wenzel Wiedza polityczna Polaków - o‌świadczenie.pdf 394.06 KB
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?