Pochówek dzieci martwo urodzonych - w świetle praw rodziców i zadań gminy

Iwona Sierpowska

Abstract

Law regulations concerning stillborn children are scattered in different legal acts. Diverse regulations of their status under medical and administrative law raise the question of the obligation to organize burials for fetus found dead before the end of the 22nd week of pregnancy. The purpose of the article is analysis of legal solutions concerning burial of stillborn children and settlement of collisions between acts of different law areas which regulate this issue. The study addresses the problem of lack of uniform procedures in treating corpses of stillborn children, which might lead to criminal responsibility for not honouring corpses by classifying them as medical waste. Conclusions emphasize the need to order regulations, refrain from arbitrary practices which violate parents’ rights, including thee right for privacy and mourning. Depriving parents of their right to death grant in case of inability to determine sex of a child was critically assessed. The role of a district in organizing a burial was positively evaluated.
Author Iwona Sierpowska (Filia we Wrocławiu / Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej)
Iwona Sierpowska,,
- Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej
Other language title versionsBurial of Stillborn Children in the Light of Parents’ Rights and Tasks of the Commune
Journal seriesStudia Prawno-Ekonomiczne, ISSN 0081-6841, (B 12 pkt)
Issue year2018
VolCVI
Pages117-131
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishpogrzeb; zwłoki; zmarły; ciąża
Keywords in Englishburial; corpse; dead; pregnancy
Abstract in PolishRegulacje dotyczące dzieci martwo urodzonych rozproszone są w różnych aktach prawnych. Odmienne unormowanie statusu tych dzieci na gruncie prawa medycznego i administracyjnego rodzi wątpliwości co do obowiązku sprawienia pogrzebu płodom obumarłym przed zakończeniem 22 tygodnia ciąży. Celem artykułu jest analiza rozwiązań prawnych dotyczących pochówku dzieci martwo urodzonych oraz rozstrzygnięcie kolizji występujących pomiędzy przepisami różnych gałęzi prawa regulujących tę problematykę. Opracowanie porusza kwestię braku jednolitych procedur postępowania z ciałami dzieci martwo urodzonych, co może prowadzić do odpowiedzialności karnej za znieważenie zwłok poprzez potraktowanie ich jak odpadu medycznego. Konkluzje zwracają uwagę na konieczność uporządkowania przepisów, wystrzegania się arbitralnych praktyk, naruszających prawa rodziców, w tym prawa do prywatności i przeżywania żałoby. Krytycznej ocenie poddano pozbawienie rodziców prawa do zasiłku pogrzebowego w sytuacji braku możliwości określenia płci dziecka. Pozytywnie oceniono rolę gminy w organizacji pochówku.
DOIDOI:10.26485/SPE/2018/106/7
URL https://doi.org/10.26485/SPE/2018/106/7
Languagepl polski
File
Pochówek dzieci_tekst.pdf 326.06 KB
Additional file
Pochówek dzieci_oświadczenie.pdf 25.35 KB
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?