Praca zawodowa a zmiana tożsamości uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Badanie podłużne

Anna Brzezińska , Małgorzata Rękosiewicz , Weronika Syska , Konrad Piotrowski

Abstract

Artykuł prezentuje problem wpływu podejmowania aktywności zawodowej w toku nauki w szkole ponadgimnazjalnej na proces formowania się tożsamości osobistej i kapitału tożsamości: poczucia dorosłości i poczucia integracji społecznej. Badaniem podłużnym objęto 1322 uczniów z zasadniczych szkół zawodowych, techników i liceów. Na początku i pod koniec roku szkolnego 2014/2015 przeprowadzono pomiary za pomocą Skali rozwoju wymiarów tożsamości w polskiej adaptacji (DIDS/PL) oraz Indeksu rozwiązania kryzysu tożsamości w polskiej adaptacji (ISRI/PL). Analiza wyników ujawniła wzrost natężenia wymiaru podejmowania zobowiązań wśród uczniów, którzy podjęli pracę w trakcie roku szkolnego. Efekt ten nie zależał od rodzaju szkoły. Stwierdzono również, że wśród uczniów liceów i techników nastąpił istotny wzrost poczucia dorosłości w ciągu roku. Wśród uczniów liceum oba wskaźniki kapitału tożsamości, czyli poczucie dorosłości i poczucie integracji ze społecznością, wzrosły zarówno wśród tych, którzy nie podjęli pracy, jak i u tych, którzy ją podjęli w trakcie tego roku szkolnego, kiedy prowadzono badanie.
Author Anna Brzezińska
Anna Brzezińska,,
-
, Małgorzata Rękosiewicz
Małgorzata Rękosiewicz,,
-
, Weronika Syska
Weronika Syska,,
-
, Konrad Piotrowski (Wydział Zamiejscowy w Poznaniu)
Konrad Piotrowski,,
- Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
Journal seriesEdukacja, ISSN 0239-6858, e-ISSN 2449-8998, (B 12 pkt)
Issue year2016
Vol4
No139
Pages26-41
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishdorastanie, doświadczenia zawodowe, poczucie dorosłości, poczucie integracji ze społecznością, szkoła ponadgimnazjalna, wymiary rozwoju tożsamości
URL www.edukacja.ibe.edu.pl/pl/strona-glowna-edukacja
Languagepl polski
File
Piotrowski K. Praca zawodowa_all_2016.pdf 43.63 KB
Score (nominal)12
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?