Social security for authors and artists — current status and proposed changes — comments on the background of the Polish Draft Law of the Status of a Professional Artis

Monika Lewandowicz-Machnikowska

Abstract

The author describes the applicable regulations regarding the social insurance of authors and artists. The article also assesses the direction of changes proposed in the draft law on the status of professional artist. As discussed the solutions in the field of social security for authors and artists require swift intervention by the legislator. At the same time, the proposals for solutions contained in the project are not consistent with the assumptions of the current social security system and may negatively affect the entire system in this form, leading to its greater disintegration. The proposed solutions can be improved with the involvement of experts into the field of social security system.
Collective authorSWPS University of Social Sciences and Humanities
Author Monika Lewandowicz-Machnikowska (Filia we Wrocławiu / Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu)
Monika Lewandowicz-Machnikowska,,
- Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu
Other language title versionsUbezpieczenie społeczne twórców i artystów — stan obecny i propozycje zmian — uwagi na tle projektu ustawy o statusie artysty zawodowego
Journal seriesPraca i Zabezpieczenie Społeczne, ISSN 0032-6186, (N/A 40 pkt)
Issue year2020
Vol2020
No6
Pages37-42
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishartysta; twórca; ubezpieczenie społeczne; umowa o dzieło; artysta zawodowy
Keywords in Englishartist; authors; social security; work contract; professional artist
Abstract in original languageAutorka opisuje obowiązujące regulacje dotyczące ubezpieczenia społecznego twórców i artystów, ocenia również kierunek zmian proponowany w projekcie ustawy o statusie artysty zawodowego. Co do zasady obowiązujące w zakresie ubezpieczenia społecznego twórców i artystów rozwiązania wymagają szybkiej ingerencji ustawodawcy. Jednocześnie propozycje rozwiązań zawartych w projekcie nie są spójne z założeniami obowiązującego systemu ubezpieczeń społecznych mi mogą wpływać w tej formie negatywnie na cały system doprowadzając do jego większej dezintegracji. Proponowane rozwiązania można jednak poprawić, z udziałem specjalistów zajmujących się ubezpieczeniem społecznym.
DOIDOI:10.33226/0032-6186.2020.6.6
URL https://www.pwe.com.pl/czasopisma/praca-i-zabezpieczenie-spoleczne/numery-czasopisma/praca-i-zabezpieczenie-spoleczne-nr-62020,p1585038678
Languageen angielski
File
Social_tekst.pdf 2.49 MB
Additional file
Social_oswiadczenie.pdf 693.42 KB
Score (nominal)40
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?