Ocena psychometrycznych właściwości polskiej wersji Kwestionariusza Zdrowia Pacjenta-9 dla osób dorosłych

Andrzej Kokoszka , Adam Jastrzębski , Marcin Obrębski

Abstract

WSTĘP: Depresja jest jednym z najczęściej występujących zaburzeń psychicznych. Do kilku najczęściej stosowanych narzędzi do diagnozy przesiewowej depresji należy Kwestionariusz Zdrowia Pacjenta. Podobnie jak inne narzędzia został on pierwotnie opracowany w języku angielskim, a następnie przetłumaczony na inne języki i wykorzystywany w wielu krajach bez oceny właściwości psychometrycznych przekładu. Celem badanie była ocena właściwości psychometrycznych Polskiej wersji PHQ-9 dla populacji osób w wieku 18−60 lat. MATERIAŁ I METODY: Badanie przeprowadzono wśród 99 osób (45 mężczyzn i 54 kobiety, średnia wieku = 41; SD = 12,5), którzy wypełniali PHQ-9 oraz Inwentarz Depresji Becka (BDI). Przeszkolony badacz przeprowadził ustrukturyzowany wywiad neuropsychiatryczny — Mini International NeuropsychiatricInterview (MINI 5.0.0) oraz Skalę Depresji Hamiltona (HDRS). WYNIKI: PHQ-9 miał bardzo dobrą rzetelność — współczynnik Alfa Cronbacha = 0,88. Czułość i swoistość PHQ-9 w wykrywaniu epizodu depresji wynosiły odpowiednio 82% i 89%, przy punkcie odcięcia > 12. Wyniki PHQ-9 wykazały silną korelację z rezultatami BDI (rho = 0,92, p < 0,001) i HRDS (rho = 0,87, p < 0,001). WNIOSKI: Polska wersja PHQ-9 posiada bardzo dobre właściwości psychometryczne i jest skutecznym narzędziem do przesiewowego wykrywania depresji wśród osób w wieku 18−60 lat.
Author Andrzej Kokoszka (Wydział Psychologii)
Andrzej Kokoszka,,
- Wydział Psychologii
, Adam Jastrzębski
Adam Jastrzębski,,
-
, Marcin Obrębski
Marcin Obrębski,,
-
Journal seriesPsychiatria, ISSN 1732-9841, e-ISSN 1733-4594, (B 7 pkt)
Issue year2016
Vol13
No4
Pages187-193
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishPHQ-9, depresja, właściwości psychometryczne
ASJC Classification2738 Psychiatry and Mental health
URL https://journals.viamedica.pl/psychiatria/article/view/49966
Languagepl polski
File
Skanowanie1.pdf 145.42 KB
Score (nominal)7
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.106
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?