W poszukiwaniu substytutu fizycznej obecności człowieka. Wpływ wirtualnego asystenta na skuteczność wykonania zadań

Julia Zając , Bogdan Wojciszke

Abstract

W artykule przedstawiono wyniki trzech badan eksperymentalnych majqcych na celu sprawdzenie, czy wir- tualna obecnoss społeczna w postaci wirtualnego asystenta moze wywieras taki sam wpływ na skutecznoss działania jak fizyczna obecnoss innego człowieka. Eksperymenty zostały zaprojektowane na podstawie teorii facylitacji i hamowania Zajonca (1965, 1980). Wykorzystano trzy poziomy trudnosci zadan. Skutecznoss ich wykonania była podzielona na dwa aspekty – motoryczny oraz poznawczy, co do których oczekiwano odmiennego wpływu obecnosci społecznej. Dwa eksperymenty potwierdziły aktywizujqcy wpływ obecnosci rzeczywistej osoby na szybkoss wykonania trudnych zadan, a jeden z nich równiez identyczny wpływ wir- tualnego asystenta. Trzeci eksperyment pokazał róznice w poprawnosci wykonania bardzo trudnego zada- nia w warunkach obserwacji przez człowieka i wirtualnego asystenta. Nie udało si9 natomiast jednoznacz- nie stwierdzis, czy wirtualny asystent moze bys substytutem rzeczywistej obecnosci społecznej, gdyz jego wpływ był nie zawsze zauwazalny. Wyniki potwierdziły załozenie, w mysl którego rzeczywista obecnoss człowieka jest niemozliwa do zignorowania i wywołuje pewne zmiany skutecznosci działania w zaleznosci od poziomu trudnosci wykonywanego zadania. W artykule zaproponowano wyjasnienie uzyskanych efek- tów oraz propozycj9 kolejnych badan.
Publication categoriesDidactic article/chapter
Author Julia Zając
Julia Zając ,,
-
, Bogdan Wojciszke (Wydzial Psychologii w Sopocie)
Bogdan Wojciszke,,
- Wydzial Psychologii w Sopocie
Journal seriesPsychologia Społeczna, ISSN 1896-1800, e-ISSN 2569-653X, (B 13 pkt)
Issue year2016
Vol11
No4
Pages440-457
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishobecność społeczna, wirtualna obecność społeczna, wirtualny asystent, facylitacja społeczna, hamowanie społeczne
DOIDOI:10.7366/1896180020163905
Languagepl polski
File
Zając Wojciszke 2016.pdf 344.38 KB
Additional file
Wojciszke Oświadczenie W poszukiwaniu.pdf 399.62 KB
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?