Udział społeczeństwa w procedurze planistycznej w orzecznictwie sądów administracyjnych

Paweł Daniel

Abstract

The purpose of the study is to indicate the principles of public participation in the planning procedure developed in the jurisprudence of administrative courts. The result of the research brings the conclusion that the institutions of the applications and comments to the plan should be treated as the instruments enabling, although not guaranteeing, the entities concerned to obtain the most favorable conditions for the development of their real estate. Lack of appropriate activity of interested entities enables the authorities to obtain the right to determine the needs of spatial development for a given area.
Author Paweł Daniel (Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu)
Paweł Daniel,,
- Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu
Other language title versionsPublic participation in the planning procedure in the jurisprudence of administrative courts
Journal seriesNieruchomości@ : kwartalnik Ministerstwa Sprawiedliwości, ISSN 2657-8247, (0 pkt)
Issue year2020
No1
Pages47-57
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishplanowanie przestrzenne, sądowa kontrola, udział społeczeństwa, akty planistyczne
Keywords in Englishspatial development, judicial review, public participation, planning act
Abstract in PolishCelem opracowania jest wskazanie wypracowanych w orzecznictwie sądów administracyjnych zasad udziału społeczeństwa w procedurze planistycznej. Rezultatem podjętych badań jest konkluzja, że instytucje wniosków do planu oraz uwag do projektu planu należy traktować jako instrumenty umożliwiające – chociaż nie gwarantujące – uzyskanie przez zainteresowane podmioty jak najkorzystniejszych warunków zagospodarowania własnych nieruchomości. Brak stosownej aktywności podmiotów zainteresowanych powoduje, że organy gminy uzyskują prawo do całkowicie samodzielnego ustalania potrzeb zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0013.9031
URL https://kwartalniknieruchomosci.ms.gov.pl/resources/html/article/details?id=199965&language=pl
Languagepl polski
File
Udział_społeczeństwa_2020_1.pdf 237.11 KB
Additional file
Nieruchomości_2020_1_afiliacja.pdf 478.94 KB
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?