Wpływ odziaływania narracyjnego na sposób radzenia sobie ze stresem traumatycznym, związanym z przeżyciem wypadku drogowego

Ewa Odachowska , Jerzy Trzebiński

Abstract

Wypadek drogowy, zwłaszcza poważny, spełnia wszystkie kryteria zdarzenia traumatycznego, a tym samym wpływa na funkcjonowanie osób w nim uczestniczących, często zmieniając psychikę ofiar i powodując uraz na całe życie. U wielu osób, które uczestniczyły w takich zdarzeniach występują różnego rodzaju trudności emocjonalne, mogące przekształcić się w głębokie i długo utrzymujące się zmiany wyrażające się w zaburzeniach somatycznych i psychicznych, określane jako PTSD (Post-traumatic Stress Disorder) (APA, 1994). Badania wskazują, iż zaburzenia pourazowe występują u mniej więcej 45% ofiar wypadków komunikacyjnych (Blanchard, Hickling, 2004), ponadto u 63 % badanych stwierdzenie ASD (Acute Stress Disorder) do miesiąca po zdarzeniu pozwala z dużym prawdopodobieństwem przewidywać rozwój PTSD (Bryant, Harvey, 1996). Ważnym elementem terapii osób z tego rodzaju zaburzeniami jest narratyzowanie przeżytego doświadczenia, dające możliwość skonsolidowania śladów pamięciowych i restrukturyzacji poznawczej, leżących u podstaw dysfunkcjonalnego zachowania. Ponadto, jak wskazują badania w tym zakresie, konstruowanie reprezentacji poznawczej wydarzenia w formie narracji jest jednym z mechanizmów prowadzących do wzrostu potraumatycznego (Neimeeyer, 2006; Pals, 2006; Smyth, True i Suoto, 2001). Prezentowany artykuł analizuje skuteczność metody narracyjnego konstruowania rzeczywistości w pomocy ofiarom i sprawcom wypadków komunikacyjnych.
Author Ewa Odachowska
Ewa Odachowska,,
-
, Jerzy Trzebiński (Wydział Psychologii)
Jerzy Trzebiński,,
- Wydział Psychologii
Journal seriesLogistyka, ISSN 1231-5478, (0 pkt)
Issue year2014
Vol14
Pages966-975
Publication size in sheets0.5
URL http://www.czasopismologistyka.pl/
Languagepl polski
File
Odachowska-Trzebinski-Wp-yw-odzialywania-narracyjngo.pdf of 14-09-2015
1.59 MB
Odachowska-Trzebinski-nadbitka.pdf 252.49 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=17462
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=17462
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?