Współczesne trendy w badaniach nad wpływem społecznym: perspektywa empiryczna

Sławomir Śpiewak , Tomasz Grzyb , Dariusz Doliński

Abstract

Powszechność form i sposobów wywierania wpływu społecznego sprawia, że każdy z nas wielokrotnie w ciągu dnia ulega wpływowi innych ludzi oraz sam - bardziej lub mniej skutecznie - usiłuje go wywierać. Nic dziwnego zatem, że problematyka wpływu społecznego obecna była w empirycznej psychologii społecznej od początku wyłonienia się jej jako autonomicznej dziedziny badań naukowych. Przeprowadzone przez nas porównanie wskazuje, że przez wiele dziesięcioleci perspektywa badań nad wpływem społecznym przestała stanowić główny obszar zainteresowania psychologów społecznych. Od lat siedemdziesiątych XX wieku trend ten wyraźnie zaczął się odwracać, by na przestrzeni ostatnich sześciu lat osiągnąć historycznie najwyższy wskaźnik. Prezentowane w numerze artykuły nawiązują do rosnącego zainteresowania badaniami z obszaru wpływu społecznego. Przedstawiamy kilka wybranych prac polskich psychologów społecznych, którzy prowadzą badania w tym obszarze. W większości są to próby łączenia zainteresowań z obszaru klasycznych badań nad uległością z innymi dziedzinami psychologii, takimi jak: psychologii ja, różnice indywidualne, język, naśladownictwo, ucieleśnione poznanie społeczne. W numerze nie zabraknie również refleksji na temat możliwości uprawiania badań z obszaru wpływu społecznego w przypadku konieczności realizacji niektórych postulatów etycznych.
Author Sławomir Śpiewak (USSH)
Sławomir Śpiewak,,
- SWPS University of Social Sciences and Humanities
, Tomasz Grzyb (Filia we Wrocławiu / II Wydział Psychologii we Wrocławiu)
Tomasz Grzyb,,
- II Wydział Psychologii we Wrocławiu
, Dariusz Doliński (Filia we Wrocławiu / II Wydział Psychologii we Wrocławiu)
Dariusz Doliński,,
- II Wydział Psychologii we Wrocławiu
Journal seriesPsychologia Społeczna, ISSN 1896-1800, (B 13 pkt)
Issue year2017
Vol12
No1
Pages9-13
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwpływ społeczny, techniki wpływu społecznego, uległość, różnice indywidualne, ja, negacje, naśladownictwo, ucieleśnione poznanie społeczne, etyka
DOIDOI:10.7366/1896180020174001
Languagepl polski
File
Współczesne trendy_teskt.pdf 370.65 KB
Not used for evaluationyes
Score (nominal)0
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?