Nasilenie objawów depresji mierzone za pomocą Skali depresji Hamiltona oraz manii mierzone za pomocą Skali manii Younga w stanie mieszanym w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej

Iwona Koszewska , Anna Chojnacka , Jarosław Torbiński , Łukasz Święcicki , Dorota Bzinkowska , Sławomir Forna , Aleksandra Kucharska , Janusz Rybakowski

Abstract

Study aim: The diagnosis of mixed episodes in the course of bipolar affective illness is made on the basis of clinical examination, so it may pose a challenge to clinicians due to the lack of standard assessment tools. The aim of the study was to assess the utility of the Hamilton Depression Rating Scale (HDRS) and Young Mania Rating Scale (YMRS) for the diagnosis of mixed episodes in the course of bipolar disorder. Material and methods: The study included a group of psychiatric inpatients (n=75) diagnosed with bipolar affective disorder (ICD 10 criteria). The patients were being treated for depressive episodes (n=46), manic episodes (n=13) or mixed episodes (n=12). The assessment of the symptoms was made at the beginning of hospitalization using HDRS and YMRS. Results: It was found that during mixed episodes the intensity of depressive and manic symptoms was similar (HDRS 14.4±7.4 vs. 13.3±8.2 in YMRS). The intensity of manic symptoms during depressive episodes was mean 9.3 pts. (±10 SD); mainly sleep disturbances and irritability. The intensity of depressive symptoms during manic episodes was mean 7.4 pts. (±4.4 SD); mainly sleep disturbances, agitation and restlessness. Conclusions: The results showed that both HDRS and YMRS may be useful in the diagnosis of mixed episodes. Common symptoms of manic and depressive states do not constitute a significant limitation of these tools
Author Iwona Koszewska
Iwona Koszewska,,
-
, Anna Chojnacka (Wydział Psychologii)
Anna Chojnacka,,
- Wydział Psychologii
, Jarosław Torbiński
Jarosław Torbiński,,
-
, Łukasz Święcicki
Łukasz Święcicki,,
-
, Dorota Bzinkowska
Dorota Bzinkowska,,
-
, Sławomir Forna
Sławomir Forna,,
-
, Aleksandra Kucharska
Aleksandra Kucharska,,
-
, Janusz Rybakowski
Janusz Rybakowski,,
-
Other language title versionsThe intensity of depressive symptoms (assessed with Hamilton Depression Rating Scale) and manic symptoms (assessed with Young Mania Rating Scale) in patients with mixed episodes in the course of bipolar disorder
Journal seriesNeuropsychiatria i Neuropsychologia, ISSN 1896-6764, e-ISSN 2084-9885, (B 6 pkt)
Issue year2008
Vol3
No1
Pages7-11
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishchoroba afektywna dwubiegunowa, stan mieszany, Skala depresji Hamiltona, Skala manii Younga
Keywords in Englishbipolar disorder, mixed episode, Hamilton Depression Rating Scale, Young Mania Rating Scale
ASJC Classification2802 Behavioral Neuroscience; 2738 Psychiatry and Mental health; 3206 Neuropsychology and Physiological Psychology
Abstract in PolishCel pracy: Rozpoznanie epizodu mieszanego w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej (ChAD) jest ustalane na podstawie badania klinicznego i nierzadko sprawia trudności, gdyż brak jest standardowych narzędzi pomiaru. Celem badania była analiza przydatności skal oceniających nasilenie objawów depresyjnych (Hamilton Depression Rating Scale – HDRS) i maniakalnych (Young Mania Rating Scale – YMRS) w rozpoznaniu stanu mieszanego u osób z ChAD. Materiał i metody: Grupę osób badanych stanowili pacjenci (n=75) oddziałów psychiatrycznych całodobowych z ustalonym rozpoznaniem ChAD (wg kryteriów ICD 10). Chorzy leczeni byli z powodu depresji (n=46), manii (n=13) i stanu mieszanego (n=12). Nasilenie objawów chorobowych oceniono na początku hospitalizacji za pomocą skal HDRS oraz YMRS. Wyniki: Wykazano, że w stanie mieszanym nasilenie objawów depresyjnych i maniakalnych jest zbliżone (14,4±7,4 pkt w HDRS vs 13,3±8,2 pkt w YMRS). W rozpoznanym epizodzie depresyjnym nasilenie objawów maniakalnych mierzone za pomocą YMRS wynosi średnio 9,3 pkt (SD±10); są to głównie zaburzenia snu i drażliwość. W rozpoznanym epizodzie maniakalnym nasilenie objawów depresyjnych mierzonych za pomocą HDRS wynosi średnio 7,4 pkt (SD±4,4); są to głównie zaburzenia snu, niepokój i podniecenie ruchowe. Wnioski: Stwierdzono, że YMRS oraz HDRS mogą być pomocniczymi narzędziami w rozpoznaniu stanu mieszanego. Objawy wspólne dla stanu depresyjnego i stanu maniakalnego mierzone za pomocą tych skal nie stanowią istotnego ograniczenia używania tych narzędzi
URL https://www.termedia.pl/Nasilenie-objawow-depresji-mierzone-za-pomoca-Skali-depresji-Hamiltona-oraz-manii-mierzone-za-pomoca-Skali-manii-Younga-w-stanie-mieszanym-w-przebiegu-choroby-afektywnej-dwubiegunowej,46,10220,0,0.html
Languagepl polski
File
Nasilenie objawow depresji mierzone za pomoca Skali depresji.pdf 97.29 KB
Score (nominal)4
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2014 = 0.138
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?