Equivalent Culture-Anchored Units Translation? The Phraseological Units Issue

Maciej Jaskot

Abstract

This article examines a question that has been of long-standing interest to linguists working in the fields of cross-linguistic phraseology and the translation of idiosyncratic language units, such as phraseological units (PUs). The challenge of translating PUs, which are understood as "patterns sanctioned by a given culture", involves the translation of culturemes. Therefore, a good translator must be able to assess the importance of the elements containing cultural references in the source language while "moving" them to the target language. When translating PUs, it is desirable that interlingual (cross-linguistic) equivalence be achieved. The fact that translations of a PU can be very different (the translator can paraphrase the text, creatively change it, or simply eliminate the PU) implies that the translational equivalence of PUs must be functional. While a cross-linguistic comparison (and the achievement of translational equivalence) of PUs can be made by omitting the form parameter, it is desirable to preserve the extension and semantic structure, the connotative-pragmatic component, and the phrase combinatorics.
Autor Maciej Jaskot (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Maciej Jaskot
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Tytuł czasopisma/seriiCognitive Studies / Etudes Cognitives (former title: Studia Kognitywne), ISSN 2080-7147, e-ISSN 2392-2397, (B 14 pkt)
Rok wydania2016
Nr16
Paginacja57-64
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku angielskimphraseological units; cross-linguistic phraseology; equivalence; idiosyncrasy; cul- tureme
Streszczenie w języku polskimArtykuł porusza zagadnienie, które od kilkudziesięciu lat cieszy się zainteresowaniem językoznawców zajmujących się konfrontacją językową frazeologii oraz tłumaczeniem idiosynkratycznych jednostek językowych, takich jak jednostki frazeologiczne (JF). Wyzwaniem podczas tłumaczenia JF, rozumianych jako "wzorce sankcjonowane przez daną kulturę", jawi się konieczność tłumaczenia kulturemów. Tłumacz zatem stoi w obliczu konieczności prawidłowej oceny danego elementu pod względem jego odniesień kulturowych w języku źródłowym podczas przekładania JF na język docelowy. Podczas tłumaczenia JF pożądane jest osiągnięcie międzyjęzykowej (cross-linguistic) ekwiwalencji. Fakt, że tłumaczenie JF może być wielorakie (tłumacz może parafrazować tekst, twórczo go zmienić lub po prostu wyeliminować JF), oznacza, że ekwiwalencja przekładu JF musi być funkcjonalna. Chociaż podczas międzyjęzykowego porównania (mającego na celu osiągnięcie translacyjnej równoważności) JF ich forma jest rzeczą drugorzędną, to wskazane jest, aby zachować ich rozszerzenie znaczeniowe i strukturę semantyczną, aspekt konotacyjno-pragmatyczny oraz łączliwość.
DOIDOI:10.11649/cs.2016.006
URL https://ispan.waw.pl/journals/index.php/cs-ec/article/view/cs.2016.006/2508
Języken angielski
Plik
M. Jaskot Equivalent Culture-Anchored Units Translation The Phraseological Units Issue ART..pdf 295.75 KB
M. Jaskot Equivalent Culture-Anchored Units Translation The Phraseological Units Issue oświadczenie.pdf 174.65 KB
Punktacja (całkowita)14
Liczba cytowań*1 (2019-07-03)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?