Wypalenie zawodowe w firmie o dużej dynamice rozwoju - casus Teva Pharmaceuticals Polska

Dorota Wiśniewska-Juszczak , Maciej Mikucki

Abstract

A period of dynamic company development—a life of non–stop change and additional workload—can significantly lower the sense of employee well–being as well as raise the level of stress, which can lead to conflict among coworkers. The objective of the article is showing a team in the process of company change and strong growth with a simultaneous encumbering of employees with additional work. The authors show just how important work with people and skill in managing change and crisis is for the manager in such a situation. Life in a state of permanent change with stress in the background leads to professional burnout. However, this does not have to happen if appropriate remedial action is taken sufficiently in advance. The described situation is one in which the passage through a difficult period as well as crisis in the team was a success that actually resulted in a reestablishment of vigor and energy, and even led to an improvement in the quality of work and greater engagement in company operations.
Author Dorota Wiśniewska-Juszczak (Wydział Psychologii)
Dorota Wiśniewska-Juszczak,,
- Wydział Psychologii
, Maciej Mikucki
Maciej Mikucki,,
-
Journal seriesZarządzanie Zasobami Ludzkimi, ISSN 1641-0874, (B 13 pkt)
Issue year2016
Vol1
No108
Pages79-90
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishzespół finansowy, zarządzanie zmianą, zarządzanie kryzysem, wypalenie zawodowe, wyczerpanie emocjonalne, zaangażowanie w pracę, integracja, stres
Keywords in Englishfinance team, change management, crisis management, professional burnout syndrome, emotional exhaustion, engagement, integration, stress
Abstract in PolishOkres dynamicznego rozwoju firmy, a więc życie w ciągłej zmianie i dodatkowe obciążenie pracą, może znacząco obniżać poczucie dobrostanu pracowników i dodatkowo podnosić poziom stresu, a w konsekwencji może pogorszać jakość wykonywanych zadań i prowadzić do konfliktów między współpracownikami. Celem artykułu jest ukazanie zespołu w procesie zmian i silnego wzrostu firmy przy jednoczesnym obciążeniu dodatkową pracą pracowników. Autorzy pokazują, jak ważna w takiej sytuacji staje się dla menedżera praca z ludźmi oraz umiejętność zarządzania zmianą i kryzysem. Życie w permanentnym procesie zmian ze stresem w tle często prowadzi do wypalenia zawodowego, które jednak nie musi wystąpić, jeśli wystarczająco wcześnie wprowadzi się odpowiednie działania zaradcze. W opisywanej sytuacji udało się przejść przez trudny czas zmian i kryzysu w zespole, w efekcie odzyskać wigor i energię, a nawet doprowadzić do poprawy jakości pracy i do większego zaangażowania w działania firmy.
URL http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-a317b7dc-812a-46b7-89eb-ab61682e592a
Languagepl polski
Score (nominal)13
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?