Kwestionariusz Uzależnienia od Pracy (WCS): analiza trafności i rzetelności

Jacek Buczny , Kamila Wojdyło

Abstract

W artykule zaprezentowano podstawy teoretyczne, konstrukcję oraz wyniki kolejnych badań dokumentujących trafność i rzetelność kwestionariusza do pomiaru pracoholi- zmu rozumianego jako uzależnienie od pracy. Teoretyczną podstawą konstrukcji narzędzia jest koncepcja pożądania pracy/uzależnienia od pracy (Work Craving Theory, WCT). Pożądanie pracy utożsamiane jest z uzależnieniem od pracy i definiowane jako emocjonalno-motywacyjny stan uporczywego dążenia do zajmowania się pracą, którego celem jest kompensacja negatywnych emocji przez tymczasowe wzmocnienie niskiego poczucia własnej wartości i neurotyczny perfekcjonizm. Kwestionariusz Uzależnienia od Pracy (Work Craving Scale, WCS) obejmuje cztery podskale: (1) obsesyjno-kompulsywne dążenie do zajmowania się pracą, (2) oczekiwanie kompensacji niskiego poczucia własnej wartości, (3) oczekiwanie redukcji emocji negatywnych i symptomów „odstawiennych” pracy, oraz (4) neurotyczny perfekcjonizm. Dotychczasowe badania pokaza- ły, że charakterystyki psychometryczne WCS są zadowalające. Rezultaty analizy CFA (n = 1273; CFI = 0,92; RMSEA = 0,071) potwierdziły czteroczynnikową strukturę WCS i wskazały na jego wysoką trafność teoretyczną. Badania potwierdziły również rzetelność i trafność kryterialną WCS w zakresie pozytywnego związku z niepohamowaną sprawczością, niepohamowaną wspólnotowością i emocjami negatywnymi oraz negatywnego związku z samooceną i emocjami pozytywnymi.
Author Jacek Buczny (Wydzial Psychologii w Sopocie)
Jacek Buczny,,
- Wydzial Psychologii w Sopocie
, Kamila Wojdyło (USSH)
Kamila Wojdyło,,
- SWPS University of Social Sciences and Humanities
Journal seriesPrzegląd Psychologiczny, [The Review of Psychology, Przegląd Psychologiczny], ISSN 0048-5675, e-ISSN , (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol62
No3
Pages449-464
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishpracoholizm; uzależnienie od pracy; Kwestionariusz Uzależnienia od Pracy.
Languagepl polski
File
Wojdylo_Buczny_Przeglad_Psychologiczny_2019_3.pdf 156.03 KB
Additional file
Oświadczenie_1_osiagniecia_naukowe (nowe) Buczny Przeglad 2019 PL.pdf 198.71 KB
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?